Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/17-03-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 09-03-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul vamal al României (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de lege privind procedura insolvenței (rămas pentru votul final).
  4   Propunerea legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului (rămasă pentru votul final).
  5   Propunerea legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri (rămasă pentru votul final)
  6   Propunerea legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur (rămasă pentru votul final)
  7   Propunerea legislativă pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției (rămasă pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora (rămasă pentru votul final)
  9   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 (retrimis comisiei).
  10   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă - "Legea antinomenclatură" (retrimis comisiei).
  11   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 (retrimis comisiei)
  12   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (rămasă pentru votul final)
  13   Propunerea legislativă privind eliminarea corupției în domeniul administrației publice (rămasă pentru votul final)
  14   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice (rămasă pentru votul final).
  15   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (rămasă pentru votul final).
  16   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final)
  17   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (rămasă pentru votul final)
  18   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele (rămasă pentru votul final)
  19   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (rămasă pentru votul final)
  20   Propunerea legislativă pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală (rămasă pentru votul final)
  21   Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii (rămasă pentru votul final)
  22   Propunerea legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural (rămasă pentru votul final)
  23   Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale (rămasă pentru votul final)
  24   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora (rămasă pentru votul final)
  25   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (rămasă pentru votul final)
  26   Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici (rămasă pentru votul final).
  27   Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice (rămasă pentru votul final)
  28   Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final)
  29   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România (rămasă pentru votul final)
  30   Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet (rămasă pentru votul final).
  31   Propunerea legislativă privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative (rămasă pentru votul final)
  32   Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (rămasă pentru votul final)
  33   Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (rămasă pentru votul final)
  34   Propunerea legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto (rămasă pentru votul final)
  35   Propunerea legislativă privind protecția socială a femeilor casnice (retrimisă comisiei).
  36   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimisă comisiei).
  37   Propunerea legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie (rămasă pentru votul final)
  38   Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România (rămasă pentru votul final)
  39   Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile (rămasă pentru votul final)
  40   Propunerea legislativă privind protecția persoanelor vârstnice (rămasă pentru votul final).
  41   Propunerea legislativă privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici (rămasă pentru votul final)
  42   Propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari (rămasă pentru votul final)
  43   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R (rămasă pentru votul final)
  44   Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 și Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimise comisiei)
  45   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (rămasă pentru votul final)
  46   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (rămasă pentru votul final)
  47   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.9 și 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (rămasă pentru votul final)
  48   Propunerea legislativă privind susținerea familiilor tinere (rămasă pentru votul final)
  49   Propunerea legislativă privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii (rămasă pentru votul final)
  50   Propunerea legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural (rămasă pentru votul final)
  51   Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (rămas pentru votul final).
  52   Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat (retrimis comisiei).
  53   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final)
  54   Proiectul de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămas pentru votul final).
  55   Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată (rămasă pentru votul final)
  56   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (rămasă pentru votul final)
  57   Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic (retrimisă comisiei).
  58   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 (rămasă pentru votul final)
  59   Propunerea legislativă privind extinderea rețelei piețelor de gros (rămasă pentru votul final)
  60   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (rămasă pentru votul final)
  61   Propunerea legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005 (rămasă pentru votul final)
  62   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată și Propunerea legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar (rămasă pentru votul final)
  63   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (rămasă pentru votul final)
  64   Propunerea legislativă pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe (rămasă pentru votul final)
  65   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (rămasă pentru votul final)
  66   Propunerea legislativă privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montană (rămasă pentru votul final)
  67   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004 (rămasă pentru votul final).
  68   Propunerea legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice (rămasă pentru votul final)
  69   Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private (rămas pentru votul final).
  70   Propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară (rămasă pentru votul final)
  71   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (rămasă pentru votul final).
  72   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (rămasă pentru votul final)
  73   Propunerea legislativă privind uniformele școlare (rămasă pentru votul final)
  74   Propunerea legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private (rămasă pentru votul final)
  75   Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (rămasă pentru votul final)
  76   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53. al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004 (rămasă pentru votul final)
  77   Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (rămasă pentru votul final)
  78   Propunerea legislativă pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă (rămasă pentru votul final)
  79   Propunerea legislativă privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ (rămasă pentru votul final)
  80   Propunerea legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură (rămasă pentru votul final)
  81   Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în municipii (rămasă pentru votul final)
  82   Propunerea legislativă privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe (rămasă pentru votul final)
  83   Propunerea legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale (rămasă pentru votul final)
  84   Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 (rămasă pentru votul final)
  85   Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale (rămasă pentru votul final)
  86   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 2, cap.A, pct.8 și 9 a Legii nr.107/1996 și a Ordonanței de urgență nr.107/2002 (retrimisă comisiei).
  87   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (rămasă pentru votul final)
  88   Propunerea legislativă privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale (rămasă pentru votul final)
  89   Propunerea legislativă privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural (rămasă pentru votul final).
  90   Propunerea legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale (rămasă pentru votul final)
  91   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind siguranța națională a României (rămasă pentru votul final)
  92   Proiectul de Lege privind unele facilități pentru copiii, elevii și studenții care vizitează muzee (rămas pentru votul final).
  93   Propunerea legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori (rămasă pentru votul final).
  94   Propunerea legislativă privind calendarul de creștere a salariului minim pe economie (rămasă pentru votul final)
  95   Propunerea legislativă privind achiziționarea unor bărci cu motor în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor (rămasă pentru votul final)
  96   Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (rămasă pentru votul final)
  97   Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rămasă pentru votul final)
  98   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale (rămasă pentru votul final)
  99   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (rămasă pentru votul final)
  100   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli sport (rămasă pentru votul final).
  101   Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (rămasă pentru votul final)
  102   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămasă pentru votul final)
  103   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final)
  104   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final)
  105   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final)
  106   Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964 (rămasă pentru votul final)
  107   Proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, operă, operetă și filarmonică pentru elevi și studenți (rămasă pentru votul final)
  108   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final)
  109   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final)
  110   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului (retrimisă comisiei).
  111   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (rămasă pentru votul final)
  112   Propunerea legislativă privind construirea de case pentru sinistrați (rămasă pentru votul final)
  113   Propunerea legislativă de modificarea și completare a Legii nr.119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămasă pentru votul final)
  114   Propunerea legislativă vizând înființarea Agenției Naționale pentru Conservarea Naturii (rămasă pentru votul final).
  115   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 (rămasă pentru votul final)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 5:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro