Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.62/28-04-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 19-04-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2006

  1   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune Diplomatică a Conferinței de Drept Internațional Privat, la Haga la 30 iunie 2005 (rămas pentru votul final).
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind zonele metropolitane (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă (retrimisă comisiei).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbateri asupra Proiectului Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (retrimis comisiei).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind medierea și organizarea profesiei de mediator (rămas pentru votul final).
  11   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (rămasă pentru votul final).
  12   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2005 pentru modificarea art.17 lit.b)din Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (rămas pentru votul final).
  17   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (retrimis comisiei).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural (rămas pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale (rămas pentru votul final).
  22   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat (retras de pe ordinea de zi).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ROMAG-TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (rămas pentru votul final).
  25   Supunerea la votul final:
   25.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (adoptat);
   25.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (aprobată propunerea de respingere);
   25.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului (adoptat);
   25.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (adoptat);
   25.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptat);
   25.6  Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (adoptat);
   25.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice (adoptat);
   25.8  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (adoptat);
   25.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE (adoptat);
   25.10  Proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (adoptat);
   25.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior (adoptat);
   25.12  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant (adoptat);
   25.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit (adoptat);
   25.14  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (adoptat);
   25.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 (adoptat);
   25.16  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (adoptat);
   25.17  Proiectul de lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (adoptat);
   25.18  Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (adoptat);
   25.19  Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   25.20  Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă (adoptat);
   25.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (adoptat);
   25.22  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   25.23  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național (adoptat);
   25.24  Proiectul de Lege pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale (adoptat);
   25.25  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 (adoptat);
   25.26  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații (adoptat);
   25.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2006 privind aprobarea plății contribuției anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (adoptat);
   25.28  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFCCA) și al Agenției Internaționale ISBN (adoptat);
   25.29  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri (adoptat);
   25.30  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (adoptat);
   25.31  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare);
   25.32  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi și obligații de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (adoptat);
   25.33  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 (adoptat);
   25.34  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (adoptat);
   25.35  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (adoptat);
   25.36  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Ordonanța de urgență nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (adoptat);
   25.37  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (adoptat);
   25.38  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (adoptat);
   25.39  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale (adoptat);
   25.40  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (adoptat);
   25.41  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2006 privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană (adoptat);
   25.42  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susținerea finanțării documentațiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat (adoptat);
   25.43  Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (adoptat);
   25.44  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptat);
   25.45  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 (adoptat);
   25.46  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptat);
   25.47  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptat);
   25.48  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (adoptat);
   25.49  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, în vederea creșterii eficienței consumului, siguranței și calității vieții (adoptat);
   25.50  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență (adoptat);
   25.51  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2005 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (adoptat);
   25.52  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2005 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (adoptat);
   25.53  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   25.54  Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100 % creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile (respinsă);
   25.55  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare (respinsă);
   25.56  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (respinsă);
   25.57  Propunerea legislativă privind sprijinirea de către stat a producției de băuturi alcoolice distilate din fructe (adoptată propunerea de respingere);
   25.58  Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (adoptată propunerea de respingere);
   25.59  Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune Diplomatică a Conferinței de Drept Internațional Privat, la Haga la 30 iunie 2005 (adoptat);
   25.60  Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 (adoptat);
   25.61  Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005 (adoptat);
   25.62  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților (respinsă);
   25.63  Propunerea legislativă pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (respinsă);
   25.64  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);
   25.65  Proiectul de Lege privind medierea și organizarea profesiei de mediator (adoptat);
   25.66  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptată);
   25.67  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (adoptată);
   25.68  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (adoptat);
   25.69  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (adoptat);
   25.70  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2005 pentru modificarea art.17 lit.b)din Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (adoptat);
   25.71  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (adoptat);
   25.72  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate (adoptat);
   25.73  Proiectul de Lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural (adoptat);
   25.74  Proiectul de Lege privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică (adoptat);
   25.75  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale (adoptat);
   25.76  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile (adoptat).
   25.77  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activitați Nucleare - Sucursala ROMAG-TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 14:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro