Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 5, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/14-07-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 05-07-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 5, 2006

  1   Propunerea UDMR de introducere pe ordinea de zi a Proiectului de Lege privind Statutul minorităților (supunerea la vot; respingerea propunerii).
  2   Aprobarea ordinii de zi cuprinzând cele 20 de proiecte de lege cu raport.
  3   Informare asupra demisiei domnului deputat Ion Giurăscu din Parlament.
  4   Validarea mandatului de deputat al domnului Stativă Irinel Ioan, Circumscripția electorală nr.39 Vaslui.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaților.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (rămas pentru votul final).
  7   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului Legii securității și sănătății în muncă (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005 (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București la 8 noiembrie 2005 (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbateri generale asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
  20   Supunerea la votul final:
   20.1  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (adoptat);
   20.2  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești (adoptată propunerea de respingere);
   20.3  Proiectul Legii securității și sănătății în muncă (adoptat);
   20.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat);
   20.5  Proiectul de Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (adoptat);
   20.6  Proiectul de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (adoptat);
   20.7  Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005 (adoptat);
   20.8  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București la 8 noiembrie 2005 (adoptat);
   20.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (adoptat);
   20.10  Proiectul de Lege privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate (adoptat);
   20.11  Proiectul de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (adoptat);
   20.12  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (adoptat);
   20.13  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată).
  21   Dezbaterea pe articole și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
  22   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.84/2004 aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2004.
  23   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată (adoptată propunerea de respingere).
  24   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
  25   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare.
  26   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.462/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 0:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro