Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.134/25-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 14-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Informare privind încetarea apartenenței la Grupul parlamentar al PNL a deputaților Monica Octavia Muscă și Ioan Ghișe.
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005. (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.43/1997, aprobată prin Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari (rămasă pentru votul final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în baza Legii nr.247/2005 (rămasă pentru votul final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind măsurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, în perioada cooperativizării (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.21/1991, a cetățeniei române (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și a unor terenuri agricole și forestiere (rămasă pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată și completată prin Legea nr.241/2003 și Legea nr.528/2004 (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru acordarea de compensații cetățenilor români sau urmașilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producție, ca urmare a colectivizării impusă de regimul comunist instaurat la 6 martie 1945 (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (rămasă pentru votul final).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.301/2004 - Codul Penal (rămasă pentru votul final).
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 privind Codul familiei (rămasă pentru votul final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (rămas pentru votul final).
  22   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului; Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (retrimisă comisiei).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 privind partidele politice (rămasă pentru votul final).
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor politice (rămasă pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, muzical, folcloric și al artelor plastice (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.109/3 mai 2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (rămasă pentru votul final).
  27   Propunerea legislativă privind înființarea Centrului Cultural al Minorităților Naționale din România (retrimisă comisiei).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii (rămasă pentru votul final).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămasă pentru votul final).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (rămas pentru votul final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de protecție a minorilor (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind garantarea accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază (rămasă pentru votul final).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc (rămasă pentru votul final).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative cu privire la prevenirea contaminării cu virusul gripei aviare (rămasă pentru votul final).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.90/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (rămasă pentru votul final).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (rămasă pentru votul final).
  37   Dezbaterea Propunerii legislative Legea asigurărilor voluntare de sănătate (rămasă pentru votul final).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative privind asistența medicală de urgență (rămasă pentru votul final).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (rămasă pentru votul final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (rămasă pentru votul final).
  41   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final).
  42   Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea utilizării deșeurilor din industria metalurgiei feroase (rămas pentru votul final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 décembre 2021, 7:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro