Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 20, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/29-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 20-09-2006 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 20, 2006

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Prezentarea informării din partea Președintelui României cu privire la modificarea participării României cu forțe armate la misiuni în afara teritoriului național, în semestrul II al anului 2006.
  3   Prezentarea cererii de demisie a directorului Serviciului Român de Informații.
  4   Prezentarea cererii de demisie a directorului Serviciului de Informații Externe.
  5   Aprobarea modificărilor în componența nominală a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.
  6   Aprobarea modificărilor în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
  7   Aprobarea modificărilor în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Ungară.
  8   Aprobarea proiectului de Hotărâre pentru prelungirea mandatului președintelui și a unui membru ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
  9   Prezentarea și dezbaterea rapoartelor de activitate ale Consiliului Național al Audiovizualului pe anii 2004 și 2005.
  10   Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate pe anul 2005 al Agenției Naționale de Presă ROMPRES; Adoptarea raportului comun al Comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă.
  11   Prezentarea și dezbaterea Raportului referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce revin Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, potrivit Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică, pe anii 2000 - 2002, și a Raportului de activitate pe anii 2003 și 2004 al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
  12   Prezentarea și dezbaterea pe anul 2005 al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
  13   Respingerea candidatului propus ca vicepreședinte al Curții de Conturi.
  14   Depunerea jurământului de către domnul Adrian Doroș, membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.
  15   Depunerea jurământului de către domnul Viorel Ioan Bota, membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune.
  16   Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligației de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto;
  Lege privind facilitarea listării societăților comerciale pe piața de capital;
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
  Lege privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  Lege pentru modificarea art.17 alin.( l ) din Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 7 décembre 2021, 14:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro