Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.168/20-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 09-11-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (retrimis comisiei).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Centrului Cultural al Minorităților Naționale din România (adoptată propunerea de respingere).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind expertizarea utilajelor și/sau instalațiilor utilizate în prelucrarea lemnului rotund în cherestele (adoptată propunerea de respingere).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.49 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic (adoptată propunerea de respingere).
  6   Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (retrimisă comisiei).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (adoptată propunerea de respingere).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol (adoptată propunerea de respingere).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 (adoptată propunerea de respingere).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal (adoptată propunerea de respingere).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative - Legea Fondului Național pentru Tineri (adoptată propunerea de respingere).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (adoptată propunerea de respingere).
  13   Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a S.C.ROMGAZ - S.A. și a Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C (retrimisă comisiei).
  14   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (retrimis comisiei).
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind internii din administrația publică (adoptată propunerea de respingere).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și falimentului (adoptată propunerea de respingere).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (adoptată propunerea de respingere).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind stimularea și protecția elevilor și studenților salariați (adoptată propunerea de respingere).
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. (PLx 677/2005) (adoptată propunerea de respingere)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. (PLx 676/2006) (adoptată propunerea de respingere)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii energiei electrice nr.318/2003 (adoptată propunerea de respingere).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative privind promovarea utilizării în transporturi a biocarburanților sau a altor carburanți regenerabili (adoptată propunerea de respingere).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere).
  24   Propunerea legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României (retrimisă comisiei).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004 privind legea gazelor (adoptată propunerea de respingere).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari (adoptată propunerea de respingere).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (adoptată propunerea de respingere).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere).
  29   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (retrimisă comisiei).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice (adoptată propunerea de respingere).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind suspendarea emiterii Ordonanțelor de Urgență de către Guvern (adoptată propunerea de respingere).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.4 (d) din Legea nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști (adoptată propunerea de respingere).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (adoptată propunerea de respingere).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (adoptată propunerea de respingere).
  35   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (retrimisă comisiei).
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (adoptată propunerea de respingere).
  37   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (retrimisă comisiei).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și a unor terenuri agricole și forestiere (adoptată propunerea de respingere).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (adoptată propunerea de respingere).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (adoptată propunerea de respingere).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 décembre 2021, 0:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro