Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.193/22-12-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-12-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  3   Aprobarea unor modificării în conducerea și componența Grupului parlamentar al P.N.L.
  4   Validarea mandatului de deputat al domnului Boșneac Valentin Samuel.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului semnat la București, la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia, la 21 decembrie 1992 (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României și Agenția Spațială Europeană, semnat la București la 17 februarie 2006 (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006 (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.318/2003 (rămas pentru votul final).
  13   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (rămasă pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).
  15   Reexaminarea Legii camerelor de comerț și industrie din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.545/5 iulie 2006 (rămasă pentru votul final).
  16   Reexaminarea Legii contenciosului administrativ, nr.554/2004, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.647 din 5 octombrie 2006 (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (rămas pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (amânat).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Proiectului de Lege pentru modificare art. 18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (rămase pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art.70 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2006 pentru modificarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (rămas pentru votul final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (rămas pentru votul final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (rămas pentru votul final).
  28   Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (rămas pentru votul final).
  29   Dezbaterea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (rămas pentru votul final).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică și socială și PHARE Cooperare transfrontalieră (rămas pentru votul final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei de topograf (rămasă pentru votul final).
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (rămasă pentru votul final).
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură (rămas pentru votul final).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare (rămas pentru votul final).
  35   Dezbaterea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană (rămas pentru votul final).
  36   Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 (rămas pentru votul final).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (rămas pentru votul final).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005 (rămas pentru votul final).
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și privat, autorizat sau acreditat (rămas pentru votul final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.376/2004 privind bursele private (rămasă pentru votul final).
  41   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca "Ziua împotriva violenței asupra copilului în România" (rămas pentru votul final).
  42   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi (rămas pentru votul final).
  43   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva (rămas pentru votul final).
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (rămas pentru votul final).
  45   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final).
  46   Dezbateri generale asupra Propunerii legislative privind Programul Național "Un laptop pentru fiecare elev și pentru fiecare cadru didactic din România".
  47   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2006 pentru modificarea art.4 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (rămas pentru votul final).
  48   Supunerea la votul final:
   48.1  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului semnat la București, la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia, la 21 decembrie 1992 (adoptat);
   48.2  Propunerea legislativă pentru completarea art.44 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată);
   48.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (adoptată propunerea de respingere);
   48.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României și Agenția Spațială Europeană, semnat la București la 17 februarie 2006 (adoptat);
   48.5  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006 (adoptat);
   48.6  Proiectul de Lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (adoptat);
   48.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (adoptat);
   48.8  Proiectul Legii energiei electrice (adoptat);
   48.9  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (adoptată);
   48.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptat);
   48.11  Reexaminarea Legii camerelor de comerț și industrie din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.545/5 iulie 2006 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere);
   48.12  Proiectul de Lege pentru abrogarea alin. (3) al art.4 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, ca urmare a reexaminării acestei legi, potrivit Deciziei Curții Constituționale nr.647 din 5 octombrie 2006 (adoptat);
   48.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național (adoptat);
   48.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptat);
   48.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (adoptat);
   48.16  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (adoptat);
   48.17  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (adoptată propunerea de respingere);
   48.18  Proiectul de Lege pentru modificare art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (adoptată propunerea de respingere);
   48.19  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (adoptată propunerea de respingere);
   48.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispozițiilor art.70 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (adoptat);
   48.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptat);
   48.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (adoptat);
   48.23  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2006 pentru modificarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (adoptat);
   48.24  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (adoptat);
   48.25  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (adoptat);
   48.26  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (adoptat);
   48.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (adoptat);
   48.28  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2006 privind stabilirea obligațiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanțate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică și socială și PHARE Cooperare transfrontalieră (adoptat);
   48.29  Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez (adoptată);
   48.30  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.302/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (adoptată);
   48.31  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură (adoptată);
   48.32  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare" (adoptat);
   48.33  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană (adoptat);
   48.34  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006 (adoptat);
   48.35  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (adoptat);
   48.36  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005 (adoptată);
   48.37  Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV, din învățământul de stat și confesional (adoptat);
   48.38  Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.376/2004 privind bursele private (adoptată);
   48.39  Proiectul de Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca "Ziua împotriva violenței asupra copilului în România" (adoptat);
   48.40  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi (adoptat);
   48.41  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva (adoptat);
   48.42  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (adoptat);
   48.43  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2006 pentru modificarea art.199 alin.(1) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (adoptat);
   48.44  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2006 pentru modificarea art.4 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (adoptat).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 4:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro