You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 05-03-2007

Sittings of the Chamber of Deputies of March 5, 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială cu privire la Convenția muncii maritime, 2006, adoptată la Conferința Internațională a Muncii cu ocazia celei de-a 94-a sesiuni (Geneva, februarie 2006).
  3   Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor (aprobarea modificării termenului constituțional).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești (rămasă pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final).
  7   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea lit.b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (rămasă pentru votul final).
  8   Reexaminarea dispozițiilor art.II alin.(1) și (3) din Legea 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61/18 ianuarie 2007 (retrimisă comisiei).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002 (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informației (rămas pentru votul final).
  11   Aprobarea unei modificări în componența numerică a Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
  12   Dezbaterea Hotărârii Camerei deputaților pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptată).
  13   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor guvernului:
   13.1  Doina Micșunica Drețcanu
   13.2  Costache Mircea
   13.3  Aledin Amet
   13.4  Andrian-Sirojea Mihei