Plen
Sittings of the Senate of March 21, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.36/30-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 21-03-2007 Printable version

Sittings of the Senate of March 21, 2007

  1   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" S.A București de la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;
  Lege pentru modificarea art. 26 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România;
  Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
  Legea serviciilor de transport public local;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
  Lege pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
  Lege pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg, la 15 mai 2003.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  3   Respingerea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului între România și Comunitățile Europene privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, semnat la București, la 27 octombrie 2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 1 februarie 1993.
  4   Adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea unor amendamente la Anexa la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra, la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare a Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția FAL.6(27), la Londra, la 9 septembrie 1999, și Rezoluția FAL.7(29), la Londra, la 10 ianuarie 2002.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare.
  9   Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C - S.A.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004.
  12   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. (dezbaterile vor continua în ședința din ziua de joi, 22 martie a.c.);

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 13:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro