Plen
Sittings of the Senate of September 13, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/24-09-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 13-09-2007 Printable version

Sittings of the Senate of September 13, 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Demisia din Senat a domnului Dan Voiculescu și declararea locului vacant; Domnul senator George Sabin Cutaș informează că a fost ales lider al Grupului parlamentar al Partidului Conservator, în urma demisiei din Senat a domnului Dan Voiculescu din Senat.
  3   Aprobarea unor modificări în componența comisiilor permanente:
  domnul senator Gavrilă Vasilescu trece la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, în locul domnului senator Gheorghe Copos;
  domnul senator Gheorghe Copos trece la Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului, în locul domnului senator Constantin Dumitru;
  domnul senator Constantin Dumitru rămâne la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală;
  domnul senator George Sabin Cutaș trece la Comisia pentru politică externă, în locul domnului Dan Voiculescu, demisionat din Senat.
  4   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 17-22 septembrie a.c.
  5   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice; -Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit;
  Proiectul de lege privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale;
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale;
  Propunerea legislativă - Legea comasării;
  Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003;
  Propunerea legislativă privind acordarea în anul 2007 a unui sprijin financiar producătorilor agricoli ce dețin și exploatează suprafețe de teren de până la 1 ha inclusiv;
  Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2007 pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști;
  Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin financiar în anul 2007 pentru culturile ecologice;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii tinerilor nr.350 din 21 iulie 2006;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București;
  Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI - Renta viageră agricolă - din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Propunerea legislativă pentru completarea art.10 și art.36 din Legea nr.21 din 01/03/1991, a cetățeniei române, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 11, Titlul XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă pentru modificarea anexei la Legea arendării nr.16/1994;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;
  Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor;
  Propunerea legislativă privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri;
  Propunerea legislativă - Codul Silvic;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.265/2006, Legea protecției mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
  Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare. (Reexaminare)
  6   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  7   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
  8   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală - (votul final asupra se va relua în ședința de joi, 20 septembrie a.c.).
  9   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 337/2006, art. 13 alin. (b) pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (retrimiterea la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației (votul pe raport și votul pe lege se vor da într-o ședință viitoare).
  11   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
  12   Ședința se încheie din lipsa cvorumului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 13:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro