Plen
Sittings of the Senate of March 3, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/13-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 03-03-2008 Printable version

Sittings of the Senate of March 3, 2008

  1   Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
   1.1  Ioan Chelaru (PSD) - declarație politică având ca titlu Primum vivere, deinde philosophari;
   1.2  Carmen Felicia Tănăsescu (PNL) - declarație politică având ca temă proiectele de lege ale educației;
   1.3  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca subiect unele propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ privind eficiența circulației banului public;
   1.4  Aurel Gabriel Simionescu (PSD) - declarație politică având ca temă fluviul Dunărea și valorificarea potențialului turistic al acestuia;
   1.5  Eckstein Kovács Péter (UDMR) - declarație politică având ca subiect raportul preliminar pe justiție al Comisiei Europene și articolul publicat în presa centrală intitulat "Senatorii juriști îi apără pe hoți";
   1.6  Mihai Ungheanu (PRM) - declarație politică având ca temă opinia reală despre activitatea Grupului pentru Dialog Social;
   1.7  Petru Nicolae Ioțcu (PD-L) - declarație politică având ca temă rectificarea bugetară pe anul 2008
   1.8  Verginia Vedinaș (PRM) - declarație politică având ca subiect acțiunile șovinilor maghiari pe teritoriul statului român;
   1.9  Mihai Țâbuleac (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) -declarație politică având ca titlu "Lupta Guvernului României împotriva Comisiei Europene";
   1.10  Dan Mircea Popescu (PSD) - declarație politică având ca temă scăderea nivelului de trai în România;
   1.11  Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: activitatea de ministru al culturii și cultelor a domnului Adrian Iorgulescu; articolul cu privire la poetul Grigore Vieru, publicat în ziarul "Moldova Mare" din Chișinău; personalitatea președintelui Ion Iliescu;
   1.12  Constantin Gheorghe (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca titlu "Sinceritate marca PSD";
   1.13  Viorel Arion (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) -declarație politică având ca temă vizita la Hunedoara a doamnei Zvetlana Preoteasa, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (declarație politică neprezentată în plen)
  2   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  Lege privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială;
  Lege pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;
  Lege pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate;
  Lege pentru completarea art. 258 din Codul penal;
  Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța;
  Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 172 din Codul de procedură penală;
  Lege privind modificarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice;
  Lege privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară;
  Legea Codul silvic;
  Lege pentru completarea art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată;
  Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată;
  Lege pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakech la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (respingerea procedurii de urgență) (L163/2008)
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - SA și "Electrica Oltenia" - SA (L23/2008)
  6   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art.III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale (retrimitere la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială) (L30/2008)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (L32/2008)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București la 20 octombrie 2005 (L333/2006)
  9   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   9.1  Mihail Popescu
   9.2  Doina Silistru
   9.3  Irina Loghin
   9.4  Viorel Arcaș
   9.5  Ilie Petrescu
   9.6  Alexandru Pereș
   9.7  Vasile Ioan Dănuț Ungureanu
   9.8  Gheorghe Funar
   9.9  Petru Nicolae Ioțcu
   9.10  Mihai Țâbuleac
   9.11  Ștefan Mihail Antonie
   9.12  Dorel Constantin Onaca
  10   Din partea Guvernului au primit răspunsuri:
   10.1  Aurel Gabriel Simionescu - de la doamna Zvetlana Preoteasa, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 mars 2021, 10:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro