Plen
Ședința Senatului din 19 martie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.33/28-03-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 19-03-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 19 martie 2008

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioadele 24 martie - 5 aprilie și 7 - 12 aprilie a.c.
  3   Aprobarea retragerii, la solicitarea inițiatorilor, a Propunerii legislative pentru modificarea art. 22, art. 62, art. 63 și abrogarea art. 23 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (L. 45/2008)
  4   Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru Proiectul de lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (L. 846/2007)
  5   Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 17 martie 2008, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, privind Legea locuinței (L. 794/2007)
  6   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială;
  Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
  Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - SA Râmnicu Vâlcea;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene;
  Lege privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
  Lege pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României;
  Lege pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Lege pentru completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995;
  Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromul", de la Muntele Athos, Grecia;
  Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
  Lege privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România
  7   Respingerea Propunerii legislative privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" (L. 830/2007)
  8   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (L. 827/2007)
  9   Președintele de ședință prezintă componența nominală a Biroului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări: doamna senator Norica Nicolai - președinte, domnul senator Șerban Nicolae - vicepreședinte, doamna senator Verginia Vedinaș - secretar
  10   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (L. 832/2007)
  11   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 42 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (L. 821/2007)
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea art. 6 și a art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (L. 822/2007)
  13   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, privind Codul penal (L. 824/2007)
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1968 - Codul penal al României, republicat (L. 837/2007)
  15   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 (L. 835/2007)
  16   Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice (L. 858/2007)
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București (L. 31/2008)
  18   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (L. 871/2007)
  19   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (L. 861/2007)
  20   Respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (L. 865/2007)
  21   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (reexaminare la solicitarea Președintelui României) (L. 729/2007)
  22   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (L. 505/2007)
  23   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat în vederea achiziționării de haine (L. 932/2007)
  24   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 100/2005, devenită Legea nr. 280/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială (L. 71/2008)
  25   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap (L. 880/2007)
  26   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (L. 801/2007)
  27   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată: - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției; - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 iulie 2022, 7:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro