Plen
Sittings of the Senate of April 9, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.37/18-04-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 09-04-2008 Printable version

Sittings of the Senate of April 9, 2008

  1   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 14-19 aprilie 2008.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 459/2003. (L877/2007)
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora. (L146/2008)
  5   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc să-și stabilească domiciliul în aceste județe. (L930/2007)
  6   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind construirea de cămine studențești (retrimiterea la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului). (L931/2007)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar. (L161/2008)
  8   Respingerea Legii privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu. Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale (L113/2007)
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004. (L8/2008)
  10   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București. (L954/2007)
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind efectuarea Recensământului General Agricol din România. (L3/2008)
  12   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004. (L75/2008)
  13   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. (L874/2007)
  14   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. (L24/2008)
  15   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare. (L859/2007)
  16   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art.21 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997. (L867/2007)
  17   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției. (L854/2007)
  18   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale UE. Retrimitere la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. (L78/2008)
  19   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea și protecția solului. (L953/2007)
  20   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole. (L59/2008)
  21   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 205 din 2004 privind protecția animalelor. (L150/2008)
  22   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 14 aprilie a.c.) (L162/2008)
  23   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind construirea unor teatre de vară. (L957/2007)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 mars 2021, 11:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro