Plen
Sittings of the Senate of May 19, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/29-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 19-05-2008 Printable version

Sittings of the Senate of May 19, 2008

  1   Declarații politice prezentate de domnii senatori:
   1.1  Dan Mircea Popescu (PSD) - declarație politică având ca titlu "De la economia de piață la societatea de piață";
   1.2  Aurel Ardelean (PRM) - declarație politică având ca temă construirea Canalului Bâstroe;
   1.3  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Sticlarii din Tomești își cer în continuare drepturile";
   1.4  Ioan Chelaru (PSD) - declarație politică având ca titlu "Poveste din țara nimănui";
   1.5  Ștefan Mihail Antonie (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca titlu "Demiteri cu iz electoral în 32 de spitale";
   1.6  Ion Florescu (PSD) - declarație politică având ca titlu "Mai sunt olimpiadele școlare o competiție între valorile autentice?"
  2   Adoptarea Declarației Senatului României privind tragedia poporului chinez, în urma cutremurului din 12 mai a.c.
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  4   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 19 - 24 mai a.c.
  5   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe; (L316/2008);
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică (L310/2008)
  6   Adoptarea, prin împlinirea termenului la 13.05.2008, a Propunerii legislative pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (L113/2008)
  7   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir (L132/2008)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (L191/2008)
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (L180/2008)
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (L190/2008)
  11   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea articolului 201 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L149/2008)
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (L153/2008)
  13   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (L152/2008)
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți (L151/2008)
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (L206/2008)
  16   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 43 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (L163/2008)
  17   Adoptarea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 343/17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (L133/2008)
  18   Adoptarea Propunerii legislative privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari (L209/2008)
  19   Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (L125/2008)
  20   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L134/2008)
  21   Respingerea cererii de reexaminare asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (L557/2008) (reexaminare la solicitarea Președintelui României)
  22   Respingerea Propunerii legislative pentru protecția educațională specială a minorilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate (L157/2008)
  23   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (L131/2008)
  24   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 3 din 22.02.2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 (L129/2008)
  25   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (L140/2008)
  26   Respingerea Propunerii legislative pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și entru completarea art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554 in 7 decembrie 2004 (L164/2008)
  27   Respingerea Proiectului de lege pentru abrogarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (L990/2006)
  28   Respingerea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L704/2007)
  29   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (L216/2007)
  30   Respingerea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L350/2007) (reexaminare în urma deciziei Curții Constituționale)
  31   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României (L267/2008)
  32   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale (L207/2008)
  33   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale (L551/2007)
  34   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (L154/2008)
  35   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   35.1  Doina Silistru
   35.2  Gheorghe David
   35.3  Ștefan Mihail Antonie
  36   Din partea Guvernului au primit răspunsuri:
   36.1  Doina Silistru - de la domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 august 2022, 1:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro