Plen
Ședința Senatului din 25 iunie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.66/04-07-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
29-06-2022
28-06-2022 (comună)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (comună)
22-06-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 25-06-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 25 iunie 2008

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Demisia domnului senator Radu Țîrle ca urmare a alegerii în funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor și declararea locului vacant
  3   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru ziua de luni, 30 iunie a.c.
  4   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (L379/2008)
  5   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor inițiative legislative:
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 45 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare (B178/2008); - Propunerea legislativă pentru completarea art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală (B204/2008);
  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 84/1995, Legea învățământului (B248/2008);
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 41/1994, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea formațiilor muzicale ale Societății Române de Radiodifuziune (B260/2008);
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (B269/2008)
  6   Aprobarea retragerii din dezbaterea Senatului, la solicitarea inițiatorului, a Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 4/2007 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (L362/2008)
  7   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (L278/2008)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (L270/2008)
  9   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - CEC depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri (L285/2008) (retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital)
  10   Demisia domnului senator Petru Nicolae Ioțcu, în urma alegerii în funcția de președinte al Consiliului Județean Arad și declararea locului vacant
  11   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (L299/2008)
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (L301/2008)
  13   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (L326/2008)
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (L293/2008)
  15   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (L322/2008)
  16   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (6) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (L286/2008)
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (L354/2008)
  18   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului (L289/2008) (retrimitere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport)
  19   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb (L325/2008)
  20   Aprobarea prelungirii programului de lucru
  21   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (L327/2008)
  22   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003 (L296/2008)
  23   Adoptarea Proiectului de lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, în urma cererii de reexaminare la solicitarea Președintelui României (L71/2008)
  24   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru al Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) (L356/2008)
  25   Adoptarea raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici (L379/2008/2007) (reexaminare în urma deciziei Curții Constituționale)
  26   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (L229/2008)
  27   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L249/2008)
  28   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L256/2008)
  29   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România" (L307/2008)
  30   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind înființarea reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României (L304/2008)
  31   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 (L241/2008)
  32   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (L175/2008)
  33   Aprobarea cererii de reexaminare asupra Proiectului de lege privind personalul Curții Constituționale (L452/2008/2007) (reexaminare la solicitarea Președintelui României)
  34   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului (L328/2008)
  35   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare (L284/2008)
  36   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie2007;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
  Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România;
  Lege privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar;
  Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES;
  Lege pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
  Lege privind personalul Curții Constituționale și de modificare și completare a Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar;
  Lege privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 7:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro