You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 22-09-2008

Sittings of the Senate of September 22, 2008

  1   Domnul senator Aurel Ardelean anunță demisia sa din Grupul parlamentar al PRM, urmând să activeze ca senator independent, afiliat Grupului parlamentar al PD-L
  2   Declarații politice prezentate de domnii senatori:
   2.1  Ioan Chelaru (PSD) - declarație politică având ca titlu "Bilanț melancolic";
   2.2  Gheorghe Viorel Dumitrescu (PRM) - declarație politică având ca titlu "Defectele votului uninominal";
   2.3  Dan Sabău (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca titlu "Unde sunt banii, domnule ministru?";
   2.4  Németh Csaba (UDMR) - declarație politică având ca titlu "Legi și inițiative legislative din 1848";
   2.5  Corneliu Vadim Tudor (PRM) - replică la declarația politică a domnului senator Németh Csaba;
   2.6  Ivan Cismaru (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Alegerile vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie; între timp, a început școala";
   2.7  Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: declarația politică susținută de domnul senator Németh Csaba; emigrarea medicilor români; situația din învățământul românesc; afirmațiile făcute de europarlamentarul László Tőkés; declarațiile noului ambasador al Republicii Ungaria la București; atitudinea oficială americană în legătură cu Biserica Ortodoxă Română
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  4   Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului (L289/2008)
  5   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară (L237/2008) (retrimitere pentru raport suplimentar la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului)
  6   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (L346/20008)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind înființarea satului Păcălești, prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor (L242/2008)
  8   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 10 din Legea nr. 340/2004 privind instituția prefectului (L320/2008)
  9   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (L344/2008)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (L369/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (L546/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.)
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (L363/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L349/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de miercuri, 24 septembrie a.c.)
  14   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori:
   14.1  Vasile Ioan Dănuț Ungureanu
   14.2  Gheorghe Funar
   14.3  Gheorghe Viorel Dumitrescu
   14.4  Gheorghe David
   14.5  Alexandru Pereș
   14.6  Aurel Ardelean
   14.7  Viorel Aurelian Moldoveanu
  15   Din partea Guvernului au primit răspunsuri:
   15.1  Ion Florescu - de la Denisa Oana Pătrașcu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse;
   15.2  Daniel Savu - de la Marin Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
   15.3  Gheorghe Funar - de la Marin Pătuleanu, secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative;
   15.4  Doina Silistru - Tőke István, de la secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale