Plen
Sittings of the Senate of September 30, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/09-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 30-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 30, 2009

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 5-10 octombrie 2009
  3   Aprobarea retragerii din dezbaterea Senatului, la solicitarea inițiatorilor, a următoarelor inițiative legislative:
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (L323/2009);
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (L401/2009);
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 130 din 20 iulie 1999 (republicată) privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă (L402/2009)
  4   Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 29 septembrie 2009, a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (L233/2009)
  5   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției (L9/2009); reexaminare la solicitarea Președintelui Românie; (votul se va relua)
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (L331/2009)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (L354/2009)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit (L353/2009)
  9   Continuarea și finalizarea dezbaterii Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr. 83/2007 (L195/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (L446/2009); (votul final se va da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.)
  11   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă (L294/2009)
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal (L427/2009)
  13   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L283/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L296/2009); (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 5 octombrie a.c.)
  15   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri (L343/2009); (votul se va relua)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 17:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro