You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-12-2009

Sittings of the Senate of December 8, 2009

  1   Declarații politice și intervenții ale senatorilor:
   1.1  Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Reconcilierea românilor - o prioritate după alegeri";
   1.2  Cornel Popa (PNL) - declarație politică cu titlul "Despre marea inaugurare a micii autostrăzi";
   1.3  Cseke Attila Zoltán (UDMR) - declarație politică intitulată "Ciuruială versus normalitate și democrație";
   1.4  Gheorghe Bîrlea (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Pledoarie pentru logica dialogului";
   1.5  Marius Petre Nicoară (PNL) - declarație politică având ca subiect recentele alegeri prezidențiale din România;
   1.6  Gabriel Mutu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "România are nevoie de un guvern de dreapta";
   1.7  Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică cu titlul "Turul al II-lea al prezidențialelor - despre mită electorală și fraudarea alegerilor";
   1.8  Ovidiu Marian (PD-L) - declarație politică având ca titlu "După înfrângere, chiar și planurile cel mai bine întocmite par absurde";
   1.9  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică intitulată "Poate fi democrația un sport?!" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.10  Traian Constantin Igaș (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Pledoarie pentru reforma legislativă a României de ziua primei Constituții postdecembriste a României" (declarație politică neprezentată în plen)
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  3   Aprobarea modificării programului de lucru al Senatului pentru perioada 7-12 decembrie a.c.
  4   Rapoartele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții asupra petițiilor primite în trimestrul al II-lea și semestrul I ale anului 2009
  5   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (L643/2009);
  Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 (L645/2009)
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația (L569/2009)
  7   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (L430/2009)
  8   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (L135/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare)
  9   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (L131/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare)
  10   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru înființarea Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne" (L71/2009); (votul final se va relua într-o ședință viitoare)
  11   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art.III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008/2009; reexaminare la solicitarea Președintelui României); (votul final se va relua într-o ședință viitoare)
  12   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L413/2009)
  13   Continuarea dezbaterilor și respingerea Proiectului de lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" (L372/2009)
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România (L374/2008)
  15   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (L390/2009)
  16   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind reproducerea umană asistată medical (L407/2009); (dezbaterea se va relua în ședința Senatului de miercuri, 9 decembrie a.c.)
  17   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L406/2009)
  18   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori:
   18.1  Dumitru Oprea
   18.2  Emilian Valentin Frâncu
  19   Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii:
   19.1  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății