Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/05-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 26-04-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Ion Eparu - declarație politică cu titlul "Înscrierea la clasa pregătitoare, primul rateu al sistemului de învățământ românesc";
   1.2  Aurelian Mihai - gânduri legate de solidaritatea românilor în vederea alegerilor și urări de pace și realizări în așteptarea Sărbătorii Pascale;
   1.3  Sorin-Avram Iacoban - declarație politică cu tema "Pericolul ascuns din spitalele românești";
   1.4  Anton Doboș - declarație politică intitulată "Riscăm să avem două Românii, dacă nu se începe autostrada Moldova-Transilvania";
   1.5  Ana Birchall - declarație politică intitulată "Sărbătoarea Învierii - o reîntoarcere la rădăcinile creștine ale neamului românesc";
   1.6  Florica Cherecheș - declarație politică: "E timpul să trecem de la vorbe la fapte";
   1.7  Virgil Guran - declarație politică despre produsele românești;
   1.8  Radu Zlati - considerații referitoare la scandalul de la Opera Română;
   1.9  Ovidiu-Cristian Iane - exprimarea unor opinii despre Guvernul Cioloș;
   1.10  Remus-Florinel Cernea - declarație politică intitulată "Cum sunt protejați în Parlamentul României preoții care au colaborat cu Securitatea comunistă".
  2   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  3   Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) (retrimis comisiilor).
  4   Proiectul de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) (retrimis comisiilor).
  5   Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016) (retrimis comisiilor).
  6   Informare privind demisia domnului deputat Marin Anton din Grupul parlamentar al UNPR și activarea în Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.889 din 16 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PL-x 713/2015/2016). (rămasă pentru votul final)
  9   Aprobarea unei suplimentări a ordinii de zi.
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2016). (rămas pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă (Pl-x 746/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 72/2016). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 6/2016). (rămas pentru votul final)
  21   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (Pl-x 709/2015). (retrimisă comisiei)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016). (rămas pentru votul final)
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016). (rămas pentru votul final)
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 19/2016). (rămas pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016). (rămas pentru votul final)
  27   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 707/2015). (retrimisă comisiei)
  28   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 (PL-x41/2016), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 (PL-x 3/2016), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 (PL-x 644/2015), adoptată în procedură de urgență.
  29   Supunerea la votul final a Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților, PHCD 42/2016. (adoptat, vot secret cu bile)
  30   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria deputatului Neculai Rățoi.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 4:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro