Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.1/04-01-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 28-12-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 2016

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  3   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016). (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul)
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014). (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 585/2015). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 836/2015). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 897/2015). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011). (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată (PL-x 302/2008). (rămas pentru votul final)
  11   Continuarea dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014) . (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015). (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 310/2014). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului (Pl-x 377/2014) . (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 657/2015). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) . (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic (Pl-x 140/2015) . (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind conflictele de muncă (PL-x 633/2015). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 867/2015) . (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (Pl-x 119/2015). (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014). (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 231/2015). (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012).. (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea prevederilor art. 199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 29/2016). (rămas pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative privind asociațiile de elevi (Pl-x 503/2015). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014). (rămasă pentru votul final)
  31   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 34/2016) . (rămasă pentru votul final)
  32   Dezbateri asupra Propunerii legislative - Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României (Pl-x 403/2014). (retrimisă comisiilor)
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare (Pl-x 500/2015) . (rămasă pentru votul final)
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015). (rămas pentru votul final)
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 42 și 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 40/2016). (rămasă pentru votul final)
  36   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 390/2015). (rămasă pentru votul final)
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind combaterea risipei alimentare (PL-x 842/2015). (rămas pentru votul final)
  38   Dezbaterea Proiectului Legii Turismului (PL-x 578/2015). (rămas pentru votul final)
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 33 alin. 1 lit. g și a art. 34 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 16/2016). (rămasă pentru votul final)
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 149/2015). (rămasă pentru votul final)
  41   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților și reglementarea echivalării funcțiilor (Pl-x 816/2015). (rămasă pentru votul final)
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (Pl-x 894/2015). (rămasă pentru votul final)
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (Pl-x 752/2015). (rămasă pentru votul final)
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 334/2015). (rămas pentru votul final)
  45   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 473/2016/28.12.2016). (rămasă pentru votul final)
  46   Supunerea la votul final:
   46.1  Propunerea legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014); (respinsă)
   46.2  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 585/2015); (respinsă)
   46.3  Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011); (respinsă)
   46.4  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009); (respins)
   46.5  Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015); (respinsă)
   46.6  Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015); (respinsă)
   46.7  Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 310/2014); (respinsă)
   46.8  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului (Pl-x 377/2014); (respinsă)
   46.9  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 657/2015); (respinsă)
   46.10  Proiectul de Lege pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 867/2015); (respins)
   46.11  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 231/2015); (respinsă)
   46.12  Propunerea legislativă privind asociațiile de elevi (Pl-x 503/2015); (respinsă)
   46.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014); (respinsă)
   46.14  Propunerea legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr. 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare (Pl-x 500/2015); (respinsă)
   46.15  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42 și 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 40/2016); (respinsă)
   46.16  Proiectul de Lege privind combaterea risipei alimentare (PL-x 842/2015); (respins)
   46.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 33 alin. 1 lit. g și a art. 34 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 16/2016); (respinsă)
   46.18  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 149/2015); (respinsă)
   46.19  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților și reglementarea echivalării funcțiilor (Pl-x 816/2015); (respinsă)
   46.20  Propunerea legislativă pentru completarea art. 382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (Pl-x 752/2015); (respinsă)
   46.21  Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 334/2015); (respins)
   46.22  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 836/2015); (respinsă)
   46.23  Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 897/2015); (respinsă)
   46.24  Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată (PL-x 302/2008); (respins)
   46.25  Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011); (respins)
   46.26  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014); (respins)
   46.27  Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic (Pl-x 140/2015); (respinsă)
   46.28  Proiectul de Lege privind conflictele de muncă (PL-x 633/2015); (respins)
   46.29  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (Pl-x 119/2015); (respinsă)
   46.30  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014); (respinsă)
   46.31  Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   46.32  Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art. 199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)
   46.33  Proiectul de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 29/2016); (respins)
   46.34  Propunerea legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 34/2016); (respinsă)
   46.35  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 390/2015); (respinsă)
   46.36  Proiectul Legii Turismului (PL-x 578/2015); (respins)
   46.37  Propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (Pl-x 894/2015); (respinsă)
   46.38  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015); (respinsă)
   46.39  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015); (respins)
   46.40  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016); (adoptat)
   46.41  Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 473/2016/28.12.2016). (adoptată legea cu amendamente)
  47   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi: Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 510/2016), adoptată în procedură de urgență; Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 473/2016), adoptată în procedură de urgență.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 28 novembre 2021, 2:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro