Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Claudiu Roman (Grup PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 27, 28 februarie și 1 martie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 27 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 24 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 28 februarie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 1 martie a.c., din numărul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 27 februarie a.c., lucrările au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte și de domnul deputat Ion Călin, vicepreședinte.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. Pl.x 546/2017 - Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003
2. Pl.x 547/2017- Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
3. PL.x 16/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încăcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
4. PL.x 17/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
5. PL.x 20/2018 - Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale"
6. Pl-x 24/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
7. Pl-x 25/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
SESIZĂRI ÎN FOND
8. PL.x 577/2017 - Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
9. PL.x 575/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
10. PLx 376/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
11. PL.x 448/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative
La punctul 1 al ordinii de zi. respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi. respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi. respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi. respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi. respectivul proiect de lege a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi. respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi. respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi. respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi. respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi. respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi. respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În zilele de 28 februarie și 1 martie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 28 februarie 2020, 12:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro