Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 9 și 10 iulie 2018.

La lucrările comisiei din ziua de 9 iulie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La ședința comisiei din ziua de 10 iulie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 9 iulie a.c. ora 13:00, lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președinte.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței a figurat următorul aviz:
1. PL.x 407/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarea sesizare în fond:
1. PL.x 328/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Ordinea de zi suplimentara a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi suplimentare, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 9 iulie a.c. ora 15:00, lucrările s-au desfășurat în ședință comună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și cu Comisia pentru industrii și servicii. Ședința a fost condusă de domnul deputat Iancu Iulian, președintele comisiei pentru industrii și servicii. Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat:
1. PL.x 33/2018 - Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței comune, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În ziua de 10 iulie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 28 februarie 2020, 12:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro