Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, domnul deputat Florin Roman (Grupul parlamentar al PNL)

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 9, 10 și 11 octombrie 2018.

La ședința comisiei din ziua de 9 octombrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La lucrările comisiei din zilele de 10 și 11 octombrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 18 deputați.
Conform aprobării Biroului Permanent, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură, și-au desfășurat lucrările în ședință comună în data de 9 octombrie ora 11:00 a.c. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Bode Lucian Nicolae, președintele comisiei pentru transporturi și infrastructură.
Pe ordinea de zi a ședinței comune a figurat PL.x 328/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, având ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul corelării cu dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru extinderea la nivel județean a serviciului de transport public local.
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este Cameră Decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 9 octombrie ora 12:00 a.c. , lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin-Claudiu Roman, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul președinte Florin-Claudiu Roman a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
AVIZE
1. PL.x 477/2018 - Proiect de Lege privind instituirea Zilei dăruirii
2. PL.x 482/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
3. PL.x 485/2018 - Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
4. PL.x 487/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
5. PL.x 490/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap
SESIZĂRI ÎN FOND
6. Pl-x 645/2013 - Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial
7. Pl-x 387/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
8. PL.x 478/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
9. PL.x 481/2018 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
10. PL.x 488/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
Lapunctul 9 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respinsă cu majoritate de voturi.
În zilele de 10 și 11 octombrie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 februarie 2020, 7:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro