Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-a desfășurat lucrările în zilele de 19, 20 și 21 februarie 2019.

^

La ședința comisiei din ziua de 19 decembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 22 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 20 decembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 21 deputați.
La lucrările comisiei din ziua de 21 decembrie a.c., din numărul de 23 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezența 20 deputați.
Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avut loc în data de 19 februarie a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Ion Călin, vicepreședintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.
Domnul vicepreședinte Ion Călin a supus la vot ordinea de zi a comisiei.
Ordinea de zi a comisiei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: ^

AVIZE

1. PL.x 719/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
2. PL.x 720/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
3. PL-x 9/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 ^

SESIZĂRI ÎN FOND

4. PL.x 569/2017 - Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
5. PL-x 574/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României
6. PL.x 590/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
7. PL.x 707/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
8. PL.x 732/2018 - Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
9. PL-x 120/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
10. PL-x 1/2019 - Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.
La punctul 8 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.
La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost respins cu unanimitate de voturi. La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
În zilele de 20 și 21 februarie a.c., lucrările s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 28 februarie 2020, 10:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro