Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 9 decembrie 2019

Numar înregistrari gasite: 40
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 09.12.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
2. 09.12.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
3. 09.12.2019 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente -
4. 09.12.2019 Lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale -
5. 09.12.2019 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
a.Adresa comisiei (nr.473/28-11-2019)
b.Raport (nr.473/28-11-2019)
567/2008
6. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L635/26-11-2019)
b.Forma adoptată de Senat
c.Forma adoptată de Parlamentul României
132/2017
7. 09.12.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor
a.Adresa comisiei (nr.1173/22-10-2019)
b.Raport comun (nr.1173/22-10-2019)
517/2017
8. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.506/26-11-2019)
b.Forma adoptată de Parlamentul României
236/2018
9. 09.12.2019 Cerere de reexaminare a Președintelui României a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
a.Cererea de reexaminare a Președintelui României (din 25-11-2019)
b.Forma adoptată de Parlamentul României
386/2018
10. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L302/26-11-2016)
b.Forma adotata de Parlamentul Romaniei
427/2018
11. 09.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa comisiei (nr.971/26-11-2019)
b.Raport (nr.971/26-11-2019)
717/2018
12. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L87/26-11-2019)
b.Forma adoptată de Senat
71/2019
13. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L76/26-11-2019)
b.Cererea de reexaminare a Președintelui României
c.Forma adoptată de Parlamentul României
157/2019
14. 09.12.2019 RAPORT asupra P.l.de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
a.Adresa comisiei (nr.281/03-12-2019)
b.Raport (nr.281/03-12-2019)
281/2019
15. 09.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
a.Adresa comisiei (nr.287/03-12-2019)
b.Raport (nr.287/03-12-2019)
287/2019
16. 09.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
a.Adresa comisiei (nr.29/27-11-2019)
b.Raport comun (nr.29/27-11-2019)
405/2019
17. 09.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
a.Adresa comisiei (nr.279/26-11-2019)
b.Raport comun (nr.279/26-11-2019)
420/2019
18. 09.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
a.Adresa comisiei (nr.30/11-11-2019)
b.Raport comun (nr.30/11-11-2019)
440/2019
19. 09.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului
a.Adresa comisiei (nr.663/26-11-2019)
b.Raport (nr.663/26-11-2019)
455/2019
20. 09.12.2019 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
a.Adresa comisiei (nr.548/03-12-2019)
b.Raport (nr.548/03-12-2019)
548/2019
21. 09.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
a.Adresa comisiei (nr.708/26-11-2019)
b.Raport (nr.708/26-11-2019)
562/2019
22. 09.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 03-12-2019)
b.Raport
572/2019
23. 09.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
a.Adresa comisiei (nr.703/26-11-2019)
b.Raport (nr.703/26-11-2019)
599/2019
24. 09.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
a.Adresa comisiei (nr.702/26-11-2019)
b.Raport (nr.702/26-11-2019)
601/2019
25. 09.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A371/19-11-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.954/19-11-2019)
615/2019
26. 09.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.privind abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma initala
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A37/19-11-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.953/19-11-2019)
616/2019
27. 09.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A371/19-11-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.955/19-11-2019)
617/2019
28. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.l.pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
a.Adresa inițiatorului (nr.250/05-11-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A371/19-11-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.956/19-11-2019)
618/2019
29. 09.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
619/2019
30. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.491/14-06-2019)
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.2991/11-06-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.2991/11-06-2019)
620/2019
31. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.699/13-08-2019)
f.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3983/30-07-2019)
g.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3983/30-07-2019)
621/2019
32. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.703/13-08-2019)
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3987/30-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3987/30-07-2019)
g.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1336/26-08-2019)
622/2019
33. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3993/30-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3993/30-07-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.719/21-08-2019)
623/2019
34. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.824/23-09-2019)
f.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5038/01-10-2019)
g.Puncte de vedere ale Consiliului Economic și Social (nr.5038/01-10-2019)
624/2019
35. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4916/24-09-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4916/24-09-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.831/25-09-2019)
625/2019
36. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4917/04-09-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4917/24-09-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.832/25-09-2019)
626/2019
37. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L544/26-11-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5034/01-10-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5034/01-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.873/14-10-2019)
627/2019
38. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L516/26-11-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.775/06-09-2019)
628/2019
39. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3594/09-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3594/09-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.617/19-07-2019)
g.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1171/29-07-2019)
629/2019
40. 09.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 26-11-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.697/13-08-2019)
f.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3981/30-07-2019)
g.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3981/30-07-2019)
630/2019
Calendar
Numar înregistrari gasite: 40

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 3 iunie 2023, 11:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro