Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 19 decembrie 2019

Pagina cu rezultate: 1 2 >>

Numar înregistrari gasite: 56 Pagina 1: înregistrarile 1...50
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 19.12.2019 Proiect de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020
a.Adresa comisiei (nr.1027/17-12-2019)
b.Raport (nr.1027/17-12-2019)
c.Hotarare (nr.64//2019)
-
2. 19.12.2019 RAPORT suplimentar asupra P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
a.Adresa comisiei (nr.292/17-12-2019)
b.Raport suplimentar (nr.292/17-12-2019)
292/2013
3. 19.12.2019 RAPORT inlocuitor asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013
Înlocuieste documentul distribuit în data de 01-10-2019
a.Adresa comisiei (nr.603/09-12-2019)
b.Raport (nr.603/09-12-2019)
221/2017
4. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
a.Adresa comisiei (nr.186/17-12-2019)
b.Raport (nr.186/17-12-2019)
103/2018
5. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L88/02-12-2019)
b.Forma adoptată de Senat
c.Cererea de reexaminare a Președintelui României
d.Forma adoptată de Parlamentul României
133/2018
6. 19.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
a.Adresa comisiei (nr.435/04-12-2019)
b.Raport (nr.435/04-12-2019)
213/2018
7. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
a.Adresa comisiei (nr.749/10-12-2019)
b.Raport comun (nr.749/10-12-2019)
489/2018
8. 19.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
a.Adresa comisiei (nr.692/17-12-2019)
b.Raport (nr.692/17-12-2019)
692/2018
9. 19.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
a.Adresa comisiei (nr.20/17-12-2019)
b.Raport (nr.20/17-12-2019)
15/2019
10. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.l.pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
a.Adresa comisiei (nr.70/10-12-2019)
b.Raport comun (nr.70/10-12-2019)
88/2019
11. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind Codul aerian
a.Adresa comisiei (nr.208/17-12-2019)
b.Raport comun (nr.208/17-12-2019)
94/2019
12. 19.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
a.Adresa comisiei (nr.359/17-12-2019)
b.Raport (nr.359/17-12-2019)
139/2019
13. 19.12.2019 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
a.Adresa comisiei (nr.475/03-12-2019)
b.Raport (nr.475/03-12-2019)
270/2019
14. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
a.Adresa comisiei (nr.408/03-12-2019)
b.Raport comun (nr.408/03-12-2019)
403/2019
15. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
a.Adresa comisiei (nr.592/04-12-2019)
b.Raport (nr.592/04-12-2019)
417/2019
16. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
a.Adresa comisiei (nr.559/03-12-2019)
b.Raport comun (nr.559/03-12-2019)
425/2019
17. 19.12.2019 RAPORT inlocuitor asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Înlocuieste documentul distribuit în data de 26-11-2019
a.Adresa comisiei (nr.346/17-12-2019)
b.pdf_0001.pdf
469/2019
18. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
a.Adresa comisiei (nr.822/17-12-2019)
b.Raport comun (nr.822/17-12-2019)
474/2019
19. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.privind pensiile ocupaționale
a.Adresa comisiei (nr.662/04-12-2019)
b.Raport (nr.662/04-12-2019)
489/2019
20. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
a.Adresa comisiei (nr.681/11-12-2019)
b.Raport (nr.681/11-12-2019)
525/2019
21. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
a.Adresa comisiei (nr.871/03-12-2019)
b.Raport (nr.871/03-12-2019)
531/2019
22. 19.12.2019 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
a.Adresa comisiei (nr.87/12-12-2019)
b.Raport comun (nr.87/12-12-2019)
532/2019
23. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
a.Adresa comisiei (nr.601/09-12-2019)
b.Raport (nr.601/09-12-2019)
534/2019
24. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
a.Adresa comisiei (nr.693/10-12-2019)
b.Raport (nr.693/10-12-2019)
540/2019
25. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.privind statutul Limbii Semnelor Române
a.Adresa comisiei (nr.691/17-12-2019)
b.Raport (nr.691/17-12-2019)
573/2019
26. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
a.Adresa comisiei (nr.337/11-12-2019)
b.Raport (nr.337/11-12-2019)
584/2019
27. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
a.Adresa comisiei (nr.880/17-12-2019)
b.Raport (nr.880/17-12-2019)
597/2019
28. 19.12.2019 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
a.Adresa comisiei (nr.615/17-12-2019)
b.Raport (nr.615/17-12-2019)
615/2019
29. 19.12.2019 RAPORT asupra P.l.privind abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar
a.Adresa comisiei (nr.616/17-12-2019)
b.Raport (nr.616/17-12-2019)
616/2019
30. 19.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
d.Adresa Consiliului Legislativ (nr.A383/05-12-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.974/05-12-2019)
619/2019
31. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5233/10-10-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5233/10-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.889/18-10-2019)
640/2019
32. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5239/10-10-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5239/10-10-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.896/24-10-2019)
641/2019
33. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5433/22-10-2019)
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.5433/22-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.926/05-11-2019)
642/2019
34. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L566/02-12-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E137/02-10-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.838/30-09-2019)
f.Memorandum
643/2019
35. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5032/01-10-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5032/01-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.872/14-10-2019)
644/2019
36. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5036/01-10-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5036/01-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.874/14-10-2019)
645/2019
37. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5035/01-10-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5035/01-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.875/14-10-2019)
646/2019
38. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5037/01-10-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5037/01-10-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.877/14-10-2019)
647/2019
39. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Avizul Consiliului Legislativ (nr.863/09-10-2019)
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4920/24-09-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4920/24-09-2019)
648/2019
40. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 02-12-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.864/09-10-2019)
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.4921/24-09-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.4921/24-09-2019)
649/2019
41. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.l.pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L563/02-12-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.5237/10-10-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.5237/10-10-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.895/24-10-2019)
650/2019
42. 19.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
651/2019
43. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”
a.Adresa comisiei (nr.655/10-12-2019)
b.Raport (nr.655/10-12-2019)
652/2019
44. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L600/09-12-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E141/28-11-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Hotarare CSM
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.969/28-11-2019)
652/2019
45. 19.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
653/2019
46. 19.12.2019 RAPORT asupra P.L.privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
a.Adresa comisiei (nr.1122/17-12-2019)
b.Raport comun (nr.1122/17-12-2019)
654/2019
47. 19.12.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L623/11-12-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E144/06-12-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.973/04-12-2019)
654/2019
48. 19.12.2019 Forma primită de la Guvern a P.L.pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
a.Adresa de însoțire a Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (nr.E150/12-12-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E150/10-12-2019)
c.Expunerea de motive
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.978/06-12-2019)
658/2019
49. 19.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
659/2019
50. 19.12.2019 Forma inițiatorului la P.l.pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
660/2019
Calendar
Numar înregistrari gasite: 56 Pagina 1: înregistrarile 1...50

Pagina cu rezultate: 1 2 >>

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 3 iunie 2023, 11:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro