ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTATILOR

Ordinea de zi pentru sedinta Camerei Deputatilor din 27 octombrie 2021

Aprobata: 26.10.2021
Ordinea de zi în format PDF:
Lista de vot final

# Numar
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
- - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 513/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 513/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.10.2021
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-27.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 444/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2021
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comunVOT FINAL

Miercuri, 27 octombrie 2021, la finalizarea dezbaterilor