LEGE nr.52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.52 din 15 aprilie 2011
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 737/2010
Publicare: M.Of. nr. 276/20 apr. 2011
Republicare: M.Of. nr. 947/22 dec. 2015
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.431/2011 pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Modificată: L. nr.277/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
- modifică art. 1 lit. b), art. 4 alin. (2), (3) și (5), art. 5 alin. (2) lit. a) și e), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. a) și b), anexa nr. 2; introduce alin. (3) la art. 10, alin. (2) la art. 11, alin. (3) la art. 12; abrogă art. 11 alin. (1) lit. j)
dispune republicarea
  L. nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 5 alin. (2) lit. d) și e), art. 9 alin. (2) și (3), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13; introduce alin. (3) la art. 5, art. 51, art. 81; abrogă art. 5 alin. (2) lit. f); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- modifică art. 1 alin. (3); introduce lit. l), m) și n) la art. 11 alin. (1)
  L. nr.254/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 36/2014 și modifică art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1); introduce lit. b1) la art. 12 alin. (1)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 947/22 dec. 2015
Modificată: L. nr.105/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
- modifică art. 4 alin. (4) și art. 5 alin. (2) lit. e); introduce alin. (11) la art. 8
  L. nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- modifică art. 4 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. p); introduce lit. t) - u) la art. 13 alin. (1), cap. II 1 cu art. 131 - 136, lit. g) și h) art. 14 alin. (1), alin. (3) la art. 15
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (3); introduce alin. (6) - (8) la art. 4, lit. i) la art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (3) lit. a), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) lit. a) - c), art. 7 - 9, art. 11 alin. (2); introduce art. 41, lit.d) - l) la art.13 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (3) lit. b) si d) si anexele nr. 1 si 2 la data de 20 februarie 2020
  O.U.G. nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- introduce lit. e) la art. 1 alin. (3), lit. m)-p) la art. 13 alin. (1)
  L. nr.132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
- modifică art. 1 alin. (3) lit. c), art. 4 alin. (4)-(6), art. 8, art. 13 alin. (1) lit. f); în tot cuprinsul legii, cu excepția definiției prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma „beneficiar” se înlocuiește cu sintagma „beneficiar sau un împuternicit al acestuia” , iar sintagma „registrul de evidență a zilierilor” se înlocuiește cu sintagma „registrul electronic de evidență a zilierilor”; introduce lit. e) la art. 1 alin. (1), lit. e) la art. 1 alin. (3), lit. e1) si e2) la art. 13 alin. (1), cap. II2 cu art. 137-1311
  L. nr.242/2020 pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- modifică art. 1 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a); introduce lit.f) la art. 1 alin. (3)
  L. nr.72/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- aprobă O.U.G. nr. 56/2019
  L. nr.104/2022 pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- modifică art. 13 alin. (1) lit. i)
  L. nr.118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- introduce lit. q) la art. 13 alin. (1)


Vineri, 24 mai 2024, 03:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.