HOTĂRÂRE nr.508 din 18 mai 2011
privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.508 din 18 mai 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 361/24 mai. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora


Marți, 21 mai 2024, 04:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.