LEGE nr.76 din 24 mai 2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.76 din 24 mai 2012 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 82/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: cu excepția art. 80 care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
Observatii:Notă: v. În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" se înlocuiește cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat"; Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ori la "societatea comercială/societățile comerciale", după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăților nr. 31/1990 ori, după caz, la societatea/societățile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare".
Publicare: M.Of. nr. 365/30 mai. 2012
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
- la 1 septembrie 2012
totodata, abrogă:
L. nr.17/1997 pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedura civila
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
O.U.G. nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
L. nr.195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
O.U.G. nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
L. nr.493/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
L. nr.219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
L. nr.459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- la 1 septembrie 2012, odată cu Codul de procedură civilă
  D. nr.203/1974 pentru înființarea și organizarea de secții maritime și fluviale la unele instanțe judecătorești și unități de procuratură
- la 1 septembrie 2012
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat
- la 1 septembrie 2012
  O.G. nr.5/2001 privind procedura somației de plată
- la 1 septembrie 2012
totodata, abrogă:
L. nr.295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- la 1 septembrie 2012, odată cu O.G. nr. 5/2001
O.U.G. nr.142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- la 1 septembrie 2012, odată cu O.G. nr. 5/2001
L. nr.5/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- la 1 septembrie 2012, odată cu O.G. nr. 5/2001
  O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- la 1 septembrie 2012
totodata, abrogă:
L. nr.118/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- la 1 septembrie 2012, odată cu O.U.G. nr. 119/2007
Modifică: L. nr.58/1934 Cambia și biletul la ordin
- modifică art. 62
  L. nr.59/1934 asupra Cecului
- modifică art. 54
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 4, art. 10 alin. (2) și (3), art. 48 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 60, art. 62 alin. (3), art. 132 alin. (9) și (10), art. 133 alin. (2), art. 15324 alin. (5), art. 155 alin. (5), art. 1551 alin. (4), art. 204 alin. (4), art. 206 alin. (2), art. 208 alin. (4), art. 223 alin. (4), art. 226 alin. (1) lit. c), art. 232 alin. (2), art. 237 alin. (5)-(7), art. 243 alin. (2) și (5), art. 260 alin. (8) și (10), art. 262 alin. (3), art. 263 alin. (4), art. 264 alin. (3), art. 2702d) alin. (2); introduce alin. (31) la art. 223, lit. c1) la art. 237 alin. (1); abrogă art. 133 alin. (3); în tot cuprinsul legii, sintagma „societate comercială" sau, după caz, „societăți comerciale" se înlocuiește cu termenul „societate" sau, după caz, „societăți" (Titlu nou: Legea societăților)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (9), art. 64 alin. (2)
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 49 alin. (2), art. 57 alin. (1) și (2), art. 64
  L. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
v - modifică, la 1 septembrie 2012, art. 25 alin. (1) și (2), art. 53
  L. nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16 alin. (3) și (4)
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- introduce, la 1 septembrie 2012, art. 751
dispune republicarea
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 88 alin. (4)
  O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 1 alin. 1, art. 4 alin. 1
dispune republicarea
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 24 alin. 2
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 50 alin. (3), (4) și (6)
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 139
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 2 alin. (11), art. 3 lit. a1), art. 3 lit. ț1) și x), art. 82 lit. b), art. 19, art. 26 alin. (4); introduce alin. (12) și (13) la art. 2, lit. y) și z) la art. 3, lit. g) la art. 23 alin. (1), alin. (21) la art. 23; abrogă art. 3 lit. o1) și s), art. 11 alin. (2) liniuța a 3-a
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 88, art. 91
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 50, art. 83; abrogă art. 45-48, art. 51-75
dispune republicarea
  L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 40 alin. (11), art. 41 alin. (3) și (4)
  O.G. nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (3); introduce alin. (31) și (32) la art. 7
dispune republicarea
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce, la 1 septembrie 2012, alin. (21) la art. 85
dispune republicarea
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 11 alin. (1), (3) și (4), art. 12 alin. (1), art. 23 alin. (3), titlul cap. IV, art. 70 alin. (2), art. 77 alin. (2), art. 80; abrogă art. 343; în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „circumscripție teritorială" se înlocuiește cu termenul „circumscripție".
dispune republicarea
  L. nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 1 alin. (1), art. 9, art. 10 alin. (1), (3) și (4), art. 11, art. 17, art. 48 alin. (5), art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (1)-(5); abrogă art. 3, art. 39 alin. (4) și (5), art. 53 alin. (2)
  L. nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 12, art. 13; în tot cuprinsul legii, termenul „comerciant" se înlocuiește cu termenul „profesionist"
dispune republicarea
  L. nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 38 alin. (6)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce, la 1 septembrie 2012, art. 771
dispune republicarea
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin. (6), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32 alin. (1) și (2), art. 34, art. 47; introduce alin. (2) la art. 36
dispune republicarea
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 22 alin. (5)
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 7 alin. (7)
dispune republicarea
  L. nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (5)
  L. nr.14/2003 Legea partidelor politice
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 21 alin. (2)-(4), art. 22, art. 26 alin. (3)-(5), art. 37 alin. (2), art. 38, art. 39 alin. (1) și (2), art. 40 alin. (1), (3) și (4)
dispune republicarea
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- introduce, la 1 septembrie 2012, alin. (3) la art. 269
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 3 alin. (2) și (5), art. 4, art. 57 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 39 alin. (3), art. 52 alin. (4), (6) și (7), art. 121 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 31 alin. (6)
dispune republicarea
  L. nr.240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
- abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 12
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art. 74 alin. (5), art. 80 alin. (2); introduce art. 981 (Titlu nou: Lege privind procedura adopției)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (1) și (2), art. 21, art. 33 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 41 alin. (1), art. 55 alin. (1), art. 113 alin. (3); introduce alin. (21) la art. 19, alin. (4) la art. 19, art. 421
dispune republicarea
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 29 alin. (7)-(9)
dispune republicarea
  L. nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (6), art. 25 alin. (2), art. 47 alin. (11) și (12), art. 68 alin. (2) și (3)
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (2) și (3), art. 24 alin. (5) și (6), art. 33 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (2) și (3), art. 42, art. 48 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.551/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 2 alin. (6)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4, art. 10 alin. (1), art. 20 alin. (3), art. 22, art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 10, alin. (21) la art. 24; abrogă art. 21 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 44 alin. (7), art. 78 alin. (4), art. 91 alin. (11), (13) și (15)
  O.U.G. nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (3), art. 10; abrogă art. 6 alin. (4) și (5), art. 7
dispune republicarea
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) și (2), art. 138 alin. (6)
dispune republicarea
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 451, art. 532 alin. (7), art. 622
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 283 alin. (3), art. 285 alin. (5), art. 286 alin. (2), art. 28716, art. 2961 partea introductivă a alin. (1) și alin. (2) și (3)
dispune republicarea
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 59 și art. 63 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. I1 art. 3 alin. (4), art. I1 art. 7 alin. (2); introduce alin. (41) la art. I1 art. 3, alin. (3) la art. I1 art. 7; abrogă art. I2 art. 1 alin. (2), art. I3 art. 1 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 48 alin. (2)
  L. nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 52 alin. (6), art. 13 alin. (4), art. 148 alin. (2), art. 191 alin. (7), art. 234 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (12) și (13)
dispune republicarea
  L. nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.196/2018)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. (6)
  L. nr.350/2007 privind modelele de utilitate
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 23 alin. (4) și (5)
  L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 91 alin. (6), art. 21 alin. (2), art. 32 alin. (4), (6) și (7), art. 35 alin. (6), art. 43 alin. (3), art. 70 alin. (3)
  O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 13; introduce art. 131
dispune republicarea
  L. nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6, art. 15 alin. (4) și (5)
  L. nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 2 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 18 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1), denumirea marginală a art. 29, denumirea marginală a art. 30, denumirea marginală a art. 31, art. 32 denumirea marginală și alin. (1) lit. a), denumirea marginală a art. 40, art. 41 alin. (1) pct. 1, art. 42 alin. (1), art. 44, denumirea marginală a art. 52, denumirea marginală a art. 54, denumirea marginală a art. 58, denumirea marginală a art. 60, art. 63 denumirea marginală și alin. (4), art. 64 alin. (2), denumirea marginală a art. 67, denumirea marginală a art. 71, denumirea marginală a art. 72, art. 73 alin. (1), denumirea marginală a art. 74, denumirea marginală a art. 75, art. 76 alin. (1), denumirea marginală a art. 77, art. 78 alin. (1), denumirea marginală a art. 89, denumirea marginală a art. 90, denumirea marginală a art. 91, art. 92 pct. 1 lit. a), g), j) și l), art. 93 pct. 1, art. 94 pct. 1, art. 96 denumirea marginală și alin. (2), denumirea marginală a art. 104, art. 106, art. 109, art. 111 alin. (1) pct. 3, art. 112 alin. (1) pct. 1, art. 116, denumirea marginală a art. 117, denumirea marginală a art. 119, denumirea marginală a art. 120, art. 123 alin. (1) și (2), denumirea marginală a art. 124, art. 126 alin. (1)-(3), art. 127 alin. (1), denumirea marginală a art. 128, art. 130 alin. (2) și (4), art. 131 denumirea marginală și alin. (3), art. 137 alin. (1), art. 140 alin. (1) și (2), art. 141, art. 143 alin. (1), art. 149 denumirea marginală și alin. (4), art. 152 alin. (1) lit. f), art. 152 alin. (2), art. 157, art. 158 alin. (3) partea introductivă și lit. f), art. 160, denumirea marginală a art. 169, art. 174 alin. (1), art. 178, denumirea marginală a art. 180, denumirea marginală a art. 182, denumirea marginală a art. 184, art. 188 alin. (3), art. 189 lit. a), b) și e), art. 194, art. 196 alin. (1) și (3)-(6), denumirea marginală a art. 198, art. 200 alin. (2) lit. a), art. 201 alin. (2), denumirea marginală a art. 204, art. 210 alin. (1), denumirea marginală a art. 213, denumirea marginală a art. 214, art. 222, art. 224 denumirea marginală și alin. (1), art. 225, denumirea marginală a art. 229, denumirea marginală a art. 230, denumirea marginală a art. 231, art. 236 alin. (4), denumirea marginală a art. 237, denumirea marginală a art. 239, denumirea marginală a art. 240, denumirea marginală a art. 241, art. 245, art. 246 alin. (2), art. 247, art. 248 alin. (4), art. 249 alin. (3), denumirea marginală a art. 250, denumirea marginală a art. 259, denumirea marginală a art. 263, denumirea marginală a art. 264, denumirea marginală a art. 266, denumirea marginală a art. 267, denumirea marginală a art. 274, denumirea marginală a art. 276, denumirea marginală a art. 282, denumirea marginală a art. 288, art. 292 alin. (2), denumirea marginală a art. 294, art. 303 alin. (4) pct. 5, art. 319, denumirea marginală a art. 320, denumirea marginală a art. 321, art. 325 alin. (2) și (3), denumirea marginală a art. 329, denumirea marginală a art. 333, denumirea marginală a art. 334, denumirea marginală a art. 336, denumirea marginală a art. 337, denumirea marginală a art. 338, denumirea marginală a art. 342, art. 350 alin. (1), denumirea marginală a art. 353, denumirea marginală a art. 359, denumirea marginală a art. 360, denumirea marginală a art. 364, denumirea marginală a art. 368, denumirea marginală a art. 376, denumirea marginală a art. 381, art. 395 alin. (2), art. 398 alin. (2), art. 400 denumirea marginală și alin. (6), art. 404, art. 408 alin. (1), art. 415 alin. (2), art. 419 alin. (3), art. 420 alin. (1)-(3), art. 421 alin. (3), art. 428, denumirea marginală a art. 430, art. 435, art. 438 alin. (1), denumirea marginală a art. 440, art. 448, denumirea marginală a art. 450, art. 451 alin. (3), art. 453 alin. (2) și (3), art. 464 alin. (3), art. 465 alin. (3) și (7), art. 469 alin. (1) și (2), denumirea marginală a art. 473, art. 474 alin. (4), art. 475, denumirea marginală a art. 476, art. 477 alin. (2), art. 478 alin. (5), art. 478 alin. (7) și (8), art. 480 alin. (3), art. 482 alin. (1) pct. 2 și 3, art. 487 alin. (1), (4) și (7), denumirea marginală a art. 488, art. 492 alin. (2), art. 497 alin. (2) pct. 1, denumirea marginală a art. 498, art. 500 denumirea marginală și alin. (1), art. 505 denumirea marginală și alin. (1) pct. 1, art. 507 alin. (6), art. 508, denumirea marginală a art. 509, art. 510 alin. (1), (2) și (3)-(5), titlul cap. II de la cartea a II-a titlul III, art. 512, art. 513, art. 514 alin. (1) și (3), art. 517 alin. (5), denumirea marginală a art. 520, denumirea marginală a art. 529, denumirea marginală a art. 530, denumirea marginală a art. 532, denumirea marginală a art. 533, art. 536 alin. (2), art. 540 alin. (1), art. 541 alin. (2), art. 542 alin. (1), art. 543 alin. (1), art. 546 alin. (1), art. 549, art. 562 alin. (1), denumirea marginală a art. 567, art. 568 denumirea marginală și alin. (2), denumirea marginală a art. 577, denumirea marginală a art. 582, denumirea marginală a art. 584, art. 592 alin. (1), art. 602, art. 603, art. 604 alin. (1), alin. (3) lit. b) și alin. (4), art. 606, denumirea marginală a art. 607, denumirea marginală a art. 615, art. 619 alin. (3), denumirea marginală a art. 621, denumirea marginală a art. 622, art. 623, art. 624, art. 626, art. 627, art. 628, art. 629, art. 630, art. 631, art. 632, art. 634 denumirea marginală și alin. (2), art. 635 alin. (2), art. 641 alin. (2), art. 642 alin. (2) și (3), art. 643, art. 644 alin. (3), art. 647 alin. (3), art. 648, art. 650 alin. (1), (2) și (5), art. 651 alin. (1), art. 654 alin. (3) și (4), art. 655 alin. (2), art. 656, art. 657 alin. (2), art. 659 denumirea marginală și pct. 2, art. 660 denumirea marginală și alin. (2), alin. (3) pct. 4 și alin. (4), art. 663, art. 669 alin. (1) partea introductivă, art. 672 denumirea marginală și alin. (1), denumirea marginală a art. 676, art. 682 alin. (3) și (6), art. 687 alin. (1), denumirea marginală a art. 688, art. 691 alin. (2), art. 692 alin. (3) și (4), art. 693, art. 696, art. 701 alin. (1) și (3), art. 702 denumirea marginală și alin. (2) și (3), art. 703, art. 704 denumirea marginală și alin. (3), denumirea marginală a art. 705, denumirea marginală a art. 707, art. 709 alin. (1), art. 710 denumirea marginală și alin. (1) și (4), denumirea marginală a art. 711, denumirea marginală a art. 714, art. 717 alin. (1), denumirea marginală a art. 719, art. 721 alin. (4), art. 731, denumirea marginală a art. 737, denumirea marginală a art. 738, art. 740 alin. (1) pct. 1, denumirea marginală a art. 742, art. 743 alin. (2), art. 748 alin. (1), art. 750 denumirea marginală și alin. (1), art. 756 alin. (1), art. 759, denumirea marginală a art. 765, art. 771 alin. (2), art. 772 alin. (1), art. 773 alin. (1), denumirea marginală a art. 780, denumirea marginală a art. 787, art. 789 alin. (3), art. 790, art. 791, art. 802 alin. (5), art. 806 alin. (4), art. 808 alin. (1), art. 808 alin. (4), art. 810 alin. (3), art. 811 alin. (1), art. 815, art. 816, art. 818, art. 823, art. 824 alin. (1), art. 825, art. 827 alin. (1), art. 828 alin. (1) lit. k), alin. (4) și (6), art. 829 alin. (1) lit. a), art. 830 alin. (4), art. 832 alin. (1), art. 835 alin. (8) și (9), art. 836 alin. (1) lit. e) și alin. (3), art. 837, art. 841, art. 842 lit. d) și h)-j), art. 843 alin. (1), art. 844 alin. (1), art. 845, art. 851, art. 854 alin. (1) lit. a), art. 859 alin. (1), art. 865 denumirea marginală și alin. (3), denumirea marginală a art. 868, art. 874 alin. (1), art. 877 alin. (1), art. 878, art. 879 alin. (2), art. 881 alin. (1), art. 883, art. 884, denumirea marginală a art. 885, denumirea marginală a art. 888, art. 889, art. 890 denumirea marginală, alin. (2) și (3), art. 891, art. 894, denumirea marginală a art. 898, denumirea marginală a art. 899, art. 900 alin. (1), art. 901 alin. (5), art. 903 alin. (1), denumirea marginală a art. 907, denumirea marginală a art. 908, denumirea marginală a art. 916, denumirea marginală a art. 917, art. 919 alin. (4), denumirea marginală a art. 921, art. 922 alin. (3), art. 923 alin. (1), art. 924, art. 926 denumirea marginală și alin. (3), denumirea titlului IV din cartea a VI-a, denumirea marginală a art. 932, denumirea marginală a art. 935, art. 939, art. 940 denumirea marginală și alin. (3), art. 941 alin. (1) și (2), art. 942 alin. (1)-(3), denumirea marginală a art. 946, art. 948 denumirea marginală și alin. (2), denumirea marginală a art. 955, art. 958, denumirea marginală a art. 959, denumirea marginală a art. 960, art. 963 alin. (2), denumirea marginală a art. 965, art. 968 alin. (2), denumirea marginală a art. 969, art. 980 alin. (2) și (4), denumirea marginală a art. 982, art. 984 alin. (1) și (3), denumirea marginală a art. 988, denumirea marginală a art. 991, art. 992 alin. (1), art. 994 alin. (2), art. 995 denumirea marginală și alin. (2), art. 998, art. 999 denumirea marginală, alin. (1), (2), (3) lit. b) partea introductivă, art. 1000 alin. (2), art. 1002 alin. (2), art. 1003 alin. (4), art. 1004 alin. (4), art. 1005 alin. (3), art. 1008, art. 1010 alin. (1), art. 1011 denumirea marginală, alin. (3) lit. i), art. 1012 alin. (1), art. 1014 alin. (4), art. 1016 alin. (3), denumirea marginală a art. 1017, denumirea marginală a art. 1018, denumirea marginală a art. 1019, art. 1029, denumirea marginală a art. 1034, denumirea marginală a art. 1035, art. 1037 denumirea marginală și alin. (5), art. 1049 alin. (3), art. 1052 alin. (2), denumirea marginală a art. 1055, art. 1056, denumirea marginală a art. 1058, denumirea marginală a art. 1059, denumirea marginală a art. 1060, denumirea marginală a art. 1063, denumirea marginală a art. 1067, denumirea marginală a art. 1071, denumirea marginală a art. 1072, denumirea marginală a art. 1074, denumirea marginală a art. 1077, denumirea marginală a art. 1078, denumirea marginală a art. 1079, denumirea marginală a art. 1084, denumirea marginală a art. 1085, denumirea marginală a art. 1088, denumirea marginală a art. 1094, denumirea marginală a art. 1095, denumirea marginală a art. 1096, denumirea marginală a art. 1100, denumirea marginală a art. 1102, denumirea marginală a art. 1105, denumirea marginală a art. 1107, denumirea marginală a art. 1108, denumirea marginală a art. 1109, denumirea marginală a art. 1110, denumirea marginală a art. 1111, art. 1112 alin. (1), denumirea marginală a art. 1113, denumirea marginală a art. 1119; introduce alin. (7) la art. 22, art. 351, pct. 11 la art. 41 alin. (1), alin. (4) la art. 89, art. 891, pct. 11 la art. 92, alin. (2) la art. 110, art. 1111, alin. (21) la art. 112, alin. (2) la art. 115, art. 1181 la cartea I titlul III cap. III, înaintea art. 119, art. 1261, alin. (4) la art. 127, alin. (11) și (12) la art. 143, alin. (3) și (4) la art. 144, alin. (8) la art. 149, lit. h1) la art. 152 alin. (1), lit. f) la art. 182 alin. (1) pct. 1, alin. (11) la art. 187, alin. (3) la art. 199, alin. (3) la art. 229, alin. (21) la art. 236, art. 2361, alin. (3) la art. 246, art. 2711, alin. (3)-(5) la art. 329, alin. (31) și (32) la art. 366, alin. (3) la art. 391, alin. (11) la art. 418, alin. (21) la art. 510, art. 5111, alin. (4) la art. 514, alin. (6) la art. 517, alin. (3) la art. 521, art. 5321, art. 5851, lit. i) la art. 599 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 613, alin. (3) și (4) la art. 649, alin. (31) la art. 691, art. 6961, lit. g1) și g2) la art. 751 alin. (2), alin. (7) și (8) la art. 751, alin. (8) la art. 773, alin. (4) la art. 774, alin. (3) la art. 803, lit. k) și l) la art. 842, alin. (11) la art. 854, alin. (4) la art. 887, art. 8911 la cartea a V-a titlul III cap. IV secț. 1, înaintea art. 892, alin. (4) la art. 914, art. 9291, alin. (21) la art. 941, alin. (3) și (4) la art. 960, cap. IV cu art. 9641 și art. 9642, după art. 964, pct. 11 la art. 1066 alin. (2), pct. 21 la art. 1066 alin. (2); abrogă art. 2 alin. (3), art. 40 alin. (3), art. 92 pct. 1 lit. b) și c), art. 270, art. 478 alin. (6), art. 487 alin. (8), art. 594 alin. (2), art. 608 alin. (3), art. 615 alin. (2), art. 644 alin. (2), art. 650 alin. (6), art. 692 alin. (2), art. 808 alin. (3), art. 810 alin. (1), art. 827 alin. (3), art. 838 alin. (2), art. 890 alin. (5), art. 929 alin. (1) lit. b), art. 981 alin. (3), art. 1014 alin. (5), art. 1064 pct. 6; înlocuiește sintagma "întreprinzător/întreprinzători/întreprinzătorilor sau/ori/și ale alt/altui/alți/altor profesionist/profesioniști" sau, după caz, termenul "întreprinzător/întreprinzători" cu termenul "profesionist/profesioniști/profesioniștilor", în cuprinsul art. 111 alin. (1) pct. 8, art. 118, art. 274 alin. (1) și (3), art. 294 alin. (1), art. 303 alin. (2), art. 916 alin. (4), art. 929 alin. (1) lit. e), art. 932 alin. (4), art. 999 alin. (1) și (2) lit. b) și art. 1003 alin. (2) pct. 1 și 2, sintagma "puterea de lucru judecat/puterea lucrului judecat" cu sintagma "autoritatea de lucru judecat/autoritatea lucrului judecat" în cuprinsul art. 987 alin. (3), art. 1081 alin. (1), art. 1084 alin. (3), termenul "custode/custozi" cu sintagma "administrator- sechestru/administratori-sechestru" în cuprinsul art. 728 alin. (2), art. 732 alin. (1), art. 733 alin. (3), art. 735 alin. (3), art. 736, art. 737, art. 738, art. 739 alin. (4), art. 776 alin. (3) și (4), art. 786 alin. (1) și (2), art. 787, art. 788 alin. (5) și (7), art. 858 alin. (3), art. 888 alin. (1) și (2), termenul "custodie" cu termenul "depozit" în cuprinsul art. 336 alin. (2), art. 532 alin. (1), art. 729 alin. (2), art. 733 alin. (1) lit. g), art. 735 alin. (1), (3)-(6) și art. 888 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat (abrogata prin L. nr.100/2016)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 2820 alin. (4), art. 2823 alin. (2), art. 2834
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 155
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social (abrogata prin L. nr.367/2022)
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 16, art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 42 alin. (2) lit. c), art. 43 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1) și (2), art. 47, art. 51 alin. (4), art. 52 lit. A.a), B.a) și C.a), art. 55 alin. (4), art. 58 alin. (10)- (12), art. 59 alin. (3) și (8), art. 60, art. 72 alin. (4), art. 73 lit. A.a) și B.a), art. 179 alin. (2), art. 200 alin. (2), art. 201 alin. (1), art. 214 , art. 215
dispune republicarea
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 2291
Trimitere la: L. nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.392/2012 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Modificată: O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.206/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru completarea unor acte normative conexe
- aprobă O.U.G. nr. 44/2012
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 81, art. 82
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- abrogă art. 39 și art. 60
  L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 74; introduce art. 121-123


Sâmbătă, 18 mai 2024, 13:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.