LEGE nr.255 din 19 iulie 2013
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.255 din 19 iulie 2013 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 131/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 1 februarie 2014
Publicare: M.Of. nr. 515/14 aug. 2013
Functie activa:
Abrogă: L. nr.29/1968 Codul de procedură penală
- la 1 februarie 2014
totodata, abrogă:
D.-L. nr.12/1990 privind abrogarea și modificarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala
L. nr.20/1990 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și Codul de procedura penala
L. nr.32/1990 pentru modificarea și completarea unor dispozitii ale Codului de procedura penala
L. nr.88/1992 pentru modificarea și completarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala
L. nr.104/1992 pentru modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedura penala și a altor legi, precum și pentru abrogarea Legii nr.59/1968 și a Decretului nr.218/1977
L. nr.45/1993 pentru modificarea și completarea Codului de procedura penala
O.U.G. nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
L. nr.456/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
O.U.G. nr.58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală
O.U.G. nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
L. nr.159/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
O.U.G. nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
O.U.G. nr.72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
L. nr.480/2004 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
L. nr.548/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
L. nr.575/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
L. nr.576/2004 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
L. nr.79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
L. nr.57/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
O.U.G. nr.31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
L. nr.8/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
L. nr.195/2009 privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
  L. nr.83/1992 privind procedura urgentă de urmărire și judecare pentru unele infracțiuni de corupție
- la 1 februarie 2014
Modifică: L. nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 488
dispune republicarea
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 2821
  L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin. 1, art. 8; abrogă art. 9, 10, 11, 12, și 13
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 32 alin. (4); introduce art. 241
  L. nr.51/1991 privind siguranța națională a României
- modifică, la 1 februarie 1014, titlul, art. 20; introduce art. 121 - 1210; abrogă art. 13-15; înlocuiește sintagma "siguranță națională" cu "securitate națională"
  L. nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 9, art. 10, art. 11
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 41 alin. (1) lit. f), art. 42 alin. (1) lit. g); introduce alin. (21) la art. 41
  L. nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 85 alin. 1 lit. k), art. 87 alin. 3, art. 89 alin. 7, art. 109 alin. 4
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 138 alin. (1) lit. k), art. 139 alin. (6) și (12); abrogă art. 145
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 33 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (7)
  L. nr.121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 25 alin. (1) lit. e)
  L. nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 31 alin. (1) și (2)
  L. nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 59 alin. (1)
  L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 44 alin. (4)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică ,la 1 februarie 2014, art. 77 alin. (6), art. 86 alin. (3) și (5), art. 94 alin. (1) lit. f), art. 98 alin. (1) lit. f) și g)
  O.G. nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 15 lit. a), art. 17 lit. a)
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- modifică , la 1 februarie 2014, art. 26; abrogă art. 21, art. 261, art. 27, art. 30, art. 31
  O.U.G. nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 44
  L. nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie
- modifică , la 1 februarie 2014, art. 36
  L. nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1) și (3); abrogă art. 1 lit. j) și k), art. 18 alin. (4), art. 20 - 25
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 23
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 26
  O.U.G. nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23
  O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 43; abrogă art. 21-23, art. 38 alin. (4)
  O.U.G. nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 7
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 223; abrogă art. 11 alin. (3) și (4), art. 16, art. 20, art. 22
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 7
  L. nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 26 alin. (1) pct. 15, art. 33 alin. (1); introduce pct. 151 la art. 26 alin. (1); abrogă art. 27 alin. (3), art. 32
dispune republicarea
  L. nr.360/2002 privind Statutul polițistului
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 65, art. 69 alin. (1) lit. i)
  L. nr.546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1)
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37; abrogă art. 34 - 36
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 24 alin. (6), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 116 alin. (1) lit. b) și d)
  L. nr.682/2002 privind protecția martorilor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 4 alin. (2) lit. a) și b), art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1)
  L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 11, 14-19 și 23
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 61 lit. b); introduce lit. c1) la art. 52 alin. (1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 54-58
  L. nr.191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 33 alin. (1), art. 36, art. 37
  L. nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 51 alin. (1) lit. h), art. 60
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. III
  L. nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 48 lit. d) și i), art. 50 alin. (1) lit. e)
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 4 alin. (11); introduce alin. (12) la art. 4
  O.U.G. nr.92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 233
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 4, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 21 alin. (1) lit. a), art. 23, art. 24 alin. (1) și (3)
  L. nr.290/2004 LEGEA privind cazierul judiciar
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 6 alin. (1), art. 9 lit. b), art. 10 lit. b), art. 12 lit. b) și e), art. 13 lit. b) și c), art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) lit. f)- h), art. 18 lit. b), art. 21 alin. (2); introduce lit. i) la art. 15 alin. (1)
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 58, art. 64 alin. (1) lit. c), art. 64 alin. (2); abrogă art. 68 alin. (3) și (4)
dispune republicarea
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) lit. g), art. 23 alin. (2), art. 32, art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (2), art. 63, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 95 alin. (1), art. 105 alin. (2); introduce lit. a1) la art. 62 alin. (1), alin. (11) la art. 62, art. 621, lit. f1) la art. 65 alin. (1), alin. (11) la art. 65
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 13, art. 16, art. 17, art. 22, art. 24, art. 31, art. 32 alin.(1), (4) și (5), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 118 alin. (5); introduce alin. (11) la art. 54, alin. (5)-(7) la art. 116; abrogă art. 23 alin. (2), art. 241, art. 54 alin. (3) și (4), art. 60, art. 90 alin.(2)
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1) și (10), art. 42
  L. nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 6 alin. (2); introduce alin. (3) și (4) la art. 6
dispune republicarea
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 10, art. 201; abrogă art. 16, 17, 19 și 21
  L. nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 20; abrogă art. 21, art. 22, art. 40 alin. (2), art. 41
  L. nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 19 alin. (1) lit. r)
  L. nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (abrogata prin L. nr.11/2024)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 52 lit. f)
  O.U.G. nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 20
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- modifică, la 1 februarie 2014, titlul cap. III, art. 10 alin. (1)
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 11 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 11; abrogă art. 234 alin. (3) și (4), art. 276-278
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1)
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 2 alin. (1), art. 7 lit. e), art. 14 alin. (2), art. 15 lit. e), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69, art. 70 alin. (1), (2), (4) și (5); abrogă art. 601 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- introduce, la 1 februarie 2014, lit. h) la art. 36
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 24011 alin. (5) lit. k)
  O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 3 alin. (1), (3) și (9)
  L. nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
- modifică art. 41 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin. (6), art. 48, art. 49, art. 50 alin. (1)-(4), art. 51, art. 52 alin. (2) și (5), art. 531 alin. (1)
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 117
  L. nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (4) și (6), art. 5 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7, art. 13 alin. (2), art. 14; abrogă art. 5 alin. (3)
  L. nr.173/2008 privind intervențiile active în atmosferă
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 104; abrogă art. 106
  L. nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 12
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 30 alin (3)
  L. nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin.(3) și (6), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (1) și (3), art. 20 alin. (6) și (7), art. 21 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (1), art. 25 alin. (5), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27 alin. (2) și (7), art. 31, art. 36 alin. (1) lit. a) și b), art. 38 alin. (1) lit. d), art. 40 alin. (1), art. 40 alin. (4), art. 43 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 53 lit. e) și f), art. 56 alin. (1) și (3) - (5), art. 58 alin. (3), art. 63 alin. (3) și (4), art. 64 alin. (4), art. 65 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 69 alin. (2), art. 71, art. 72 alin. (1), (5) și (6), art. 73 alin. (3), (4) și (5), art. 74 alin. (1) - (3), art. 75 alin. (2) - (4), art. 76, art. 80 alin. (1), art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 alin. (3) și (4), art. 91 alin. (2) și (3), art. 92 denumirea marginală, art. 92 alin. (1), (6) și (7), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1), (3) și (4), art. 97 alin. (2) lit. e), art. 100 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (3), art. 105 alin. (4), art. 106, art. 107 alin. (1), art. 108 alin. (3), art. 109 alin. (3), art. 110 alin. (1) și (4), art. 116 alin. (3), art. 117 alin. (4), art. 118, art. 121 alin. (6),art. 129 alin. (1) și (3), art. 131 alin. (4), art. 133 alin. (2), denumirea cap. IV din titlul IV al Părții generale, art. 138 alin. (1), (2), (9) - (11) și (13), art. 139 alin. (2) și (4), art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (4), art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (3), art. 148, art. 149, art. 150, art. 151 alin. (3) lit. c) și alin. (8), art. 152, art. 153, denumirea cap. V din titlul IV al Părții generale, art. 154, denumirea cap. VI din titlul IV al Părții generale, art. 157, art. 158 alin. (2) lit. b) și d), art. 158 alin. (7) lit. i), art. 158 alin. (8), art. 159 alin. (10), art. 159 alin. (14) lit. c), art. 162 alin. (4) și (5), art. 168 denumirea marginală, art. 168 alin. (2), art. 168 alin. (6) lit. f), art. 168 alin. (8), art. 168 alin. (11), art. 168 alin. (12), art. 168 alin. (13) lit. a), art. 170 alin. (1), art. 170 alin. (2), denumirea cap. VII din titlul IV al Părții generale, art. 172, art. 173 alin. (2), art. 178 alin. (4) lit. b), art. 184 alin. (1), (3), (14) și (16), art. 185 alin. (8) lit. e), art. 188 alin. (1) și (2), art. 189 alin. (3), art. 190 alin. (1), (5) și (7) - (10), art. 191 alin. (1), (3) și (4), art. 192 denumirea marginală și alin. (1), art. 193 alin. (2) și (3), art. 194 denumirea marginală, art. 195 denumirea marginală și partea introductivă a alin. (1), art. 196 alin. (3), art. 198 alin. (1) și (2), art. 203 alin. (2) și (5), art. 204 alin. (1), (2), (6), (11) și (12), art. 205 alin. (2), (6) și (10), art. 206 alin. (7), art. 209 alin. (4), art. 210 alin. (2) și (6), art. 212, art. 213, art. 215 alin. (2) lit. d), art. 215 alin. (5) și (7)- (9), art. 216 alin. (2), art. 217, art. 220 alin. (2), art. 221 alin. (2) lit. b) și alin. (7), art. 228, art. 231, art. 238 alin. (2), art. 239 alin. (2), art. 240 alin. (1), art. 241 alin. (1) lit. d), art. 242 alin. (5), (7) și (8), art. 243 alin. (4), art. 249, art. 253, art. 257 alin. (2), (5) și (6), art. 259 alin. (5), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (4), art. 262 alin. (2), art. 263, art. 266 alin. (1), art. 276 alin. (1) și (3), art. 283 alin. (4) lit. g), art. 283 alin. (4) lit. o), art. 284, art. 286 alin. (4), art. 288 alin. (2), art. 289 alin. (2), art. 291, art. 293 alin. (3) și (4), art. 294 alin. (1) - (3), art. 296 alin. (2) și (3), art. 298 alin. (2), art. 305 alin. (3), art. 306 alin. (1) și (5), art. 308, art. 309 alin. (1), art. 311 alin. (1) și (2), art. 315 alin. (1) și (2), art. 316 alin. (1), art. 318, art. 321 alin. (2), art. 326, art. 328 alin. (1), art. 334 alin. (2), art. 335 alin. (2) - (4), art. 339 alin. (4), art. 341, art. 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art. 349, art. 351 alin. (2), art. 352 alin. (7), (8) și (10) - (12), art. 353 denumirea marginală și alin. (1), (2) și (7), art. 356 alin. (4), art. 360 alin. (2), art. 363 alin. (4), art. 366, art. 368 alin. (1), (2) și (4), art. 370 alin. (2) și alin. (4) lit. e), art. 374, art. 375, art. 377, art. 378 alin. (1) și (3) - (5), art. 381 alin. (3), (6), (8), (10) și (12), art. 386 alin. (1), art. 391 alin. (1), art. 395, art. 396 alin. (3), (4) și (8), art. 399 alin. (8) și (9), art. 403 alin. (2) și (3), art. 404 alin. (1) - (3) și (7), art. 407, art. 409 alin. (1) lit. c), art. 412, art. 420 alin. (12), cap. IV din titlul III al Părții speciale devine secțiunea 1 din cap. V titlul III al Părții speciale, secțiunile 1-3 ale cap. V din titlul III al Părții speciale devin secțiunile 2-4 ale cap. V din titlul III al Părții speciale, art. 426, art. 429 alin. (1), art. 434 alin. (2), art. 436 alin. (1) lit. b), art. 438 alin. (1) pct. 1, art. 439 alin. (1), art. 440 alin. (2), art. 441 alin. (1), art. 453 alin. (3) și (4), art. 459 alin. (1), art. 460 alin. (1), art. 465 alin. (3), (4) și (12), art. 466 alin. (1) - (3), art. 468 alin. (1), art. 469, art. 471 alin. (1), art. 473 alin. (1), (2) și (9), cap. VI din titlul III al părții speciale, denumirea secțiunii a 2-a, art. 475, art. 476, art. 477, art. 482 lit. h), art. 485 alin. (1), art. 486, art. 488, art. 491, art. 492, art. 493, art. 494, art. 496, art. 497 alin. (1) și (2), art. 498, art. 502 alin. (1) și (2), art. 503 alin. (2), art. 506 alin. (4), art. 509 alin. (3), art. 511, art. 516 alin. (2), art. 523 alin. (2), art. 524, art. 525, art. 526 alin. (3), art. 528 alin. (2), art. 548 alin. (1), art. 554 alin. (2), art. 555 alin. (1), art. 556 alin. (1), art. 557 denumirea marginală, art. 559, art. 560 alin. (2), art. 562, art. 564, art. 574, art. 576 alin. (2),Partea specială titlul V cap. III denumirea secțiunii 1, art. 582, art. 583, art. 585 alin. (1), art. 587 alin. (4), art. 588 alin. (1), (3) și (4), art. 589 alin. (1) lit. a), art. 591 alin. (3), art. 592 alin. (1); introduce alin.(6) la art. 25, lit. c1) la art. 36 alin. (1), lit. e) - h) la art. 38 alin. (1), lit. d) și e) la art. 39 alin. (1), secțiunea a 6-a după art. 63, alin. (5) și (6) la art. 64, lit. g1) la art. 81 alin. (1), alin. (2) la art. 81, lit. a1) la art. 83, lit. g1) la art. 83, alin. (8) la art. 94, alin. (3) la art. 97, alin. (4) la art. 108, alin. (9) la art. 140, art. 1421, alin. (21) la art. 143, alin. (16) la art. 168, secțiunea a 3-a după art. 168, alin. (21) - (25) la art. 170, art. 1811, alin. (17) la art. 209, alin. (4) la art. 218, alin. (4) la art. 220, alin. (11) la art. 222, alin. (3) la art. 227, alin. (41) la art. 230, alin. (11) la art. 241, art. 2521 - 2524, alin. (8) la art. 257, alin. (71) la art. 259, alin. (13) la art. 259, alin. (21) și alin. (7) la art. 260, art. 2611, denumirea marginală la art. 267, lit. d) la art. 275 alin. (1) pct. 2, art. 2941, alin. (4) la art. 305, alin. (6) și (7) la art. 306, alin. (5) la art. 315, alin. (5) la art. 335, alin. (10) la art. 353, alin. (6) la art. 364, alin. (10) la art. 396, alin. (10) la art. 399, alin. (4) la art. 403, alin. (41) la art. 439, alin. (5) la art. 466, art. 4741, art. 4771, cap. I1 după art. 488, cu art. 4881 - 4886, lit. d) la art. 501 alin. (1), art. 5011, cap. IX după art. 549 cu art. 5491, alin. (6) la art. 553, alin. (11) la art. 556, alin. (21) la art. 556, alin. (10) la art. 557, art. 5811 după titlul secțiunii 1 a cap. III al titlului V al Părții speciale, secțiunea 11 după art. 582, alin. (5) la art. 599; abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 102 alin. (5), art. 111 alin. (2) lit. g), art. 116 alin. (5), art. 124 alin. (6) și (7), art. 129 alin. (2), art. 155, art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (3), art. 210 alin. (4), art. 215 alin. (10) - (15), art. 241 alin. (1) lit. e) - g), art. 261 alin. (6), art. 283 alin. (4) lit. j), art. 286 alin. (3), art. 353 alin. (5), art. 361 alin. (1), art. 388 alin. (5), art. 438 alin. (1) pct. 2-6, 9, 10, 13 și 14, art. 480 alin. (3), art. 506 alin. (3) și alin. (5), art. 512, art. 523 alin. (1) lit. e), art. 590 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.155/2010 LEGEA poliției locale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 12
  L. nr.259/2010 LEGEA siguranței digurilor
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 27
dispune republicarea
  L. nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 10
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social (abrogata prin L. nr.367/2022)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 8, art. 63 alin. (1), art. 218 alin. (3)
  L. nr.55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol) (abrogata prin L. nr.56/2018)
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 15 alin. (4) lit. a) și b)
dispune republicarea
  L. nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 18
dispune republicarea
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 187 alin. (2); abrogă art. 187 alin. (7)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 115
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.698/2013 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
Modificată: O.U.G. nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- abrogă la 25 octombrie 2013 art. 81
  D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul se împlinește la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție))
  O.U.G. nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii
- modifică art. 23, art. 104
  L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- abrogă art. 81


Vineri, 24 mai 2024, 04:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.