LEGE nr.82 din 24 decembrie 1991
Legea contabilității
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.82 din 24 decembrie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 265/27 dec. 1991 text
Republicare: M.Of. nr. 20/20 ian. 2000
  M.Of. nr. 629/26 aug. 2002 text
  M.Of. nr. 48/14 ian. 2005
  M.Of. nr. 454/18 iun. 2008
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.1.885/1970 cu privire la organizarea și conducerea contabilității, atribuțiile și răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil
Functie pasiva:
Referită de: R. nr.704/1993 de aplicare a Legii contabilității nr.82/1991
Modificată: O.G. nr.22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilitatii
  L. nr.245/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității
Republicare: M.Of. nr. 20/20 ian. 2000
Modificată: O.G. nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
  L. nr.310/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
Republicare: M.Of. nr. 629/26 aug. 2002 text
Modificată: O.G. nr.70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
modifică art.1, art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.5 alin.(2), art.8 alin.(3),art. 10 alin. (1) si (3), art.11 alin.(3) si (4), art.16 alin.(3), art.17, art.18 alin.(1), (3) si (4), art.19, art.21, art.22, art.26, art.27 alin.(4), art.28, art.29 alin.(1) si (3), art.30 alin.(2), (5) si (7), art.31 alin.(2), art.32 alin.(2), art.36 alin.(1) si (4), art.42; introduce alin.(11) la art.2, alin.(11) la art.4, alin.(3) la art.5, art.131, art.132, art.251 dupa titlul cap.IV, art.261 - art.264, lit.g) la art.35 pct.2, alin.(11) la art.36; abrogă art.7, art.9 alin.(3)
dispune republicarea
  L. nr.420/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
aprobă O.G. nr. 70/2004 si modifică art. 4 alin. (3), art.11 alin. (3) si (4), art.35 pct.2 lit.e)
Republicare: M.Of. nr. 48/14 ian. 2005
Modificată: L. nr.259/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
- modifică art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 10 alin. (2), (3) și (4), art. 18, art. 19 alin. (4) și (5), art. 22, art. 25, titlul cap. IV, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 29, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1) și (3), art. 35 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41 pct. 2 lit. e), art. 42 alin. (1), (2) și (4), art. 48; introduce alin. (6) la art. 19, art. 301, art. 302, alin. (11) și (12) la art. 35, art. 351, lit. d1) la art. 41 pct. 2, pct. 4, 5 și 6 la art. 41, alin. (41) la art. 42; abrogă art. 31, art. 36 alin. (7), art. 37, art. 38 și art. 44 alin. (1); suspendă până la data de 1 ian. 2009 aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d)și ale 27 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 (abrogata prin O.U.G. nr.78/2011)
- modifică art. 35 alin. (3), art. 42 alin. (4); introduce alin. (7) și (8) la art. 42
dispune republicarea
  L. nr.86/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 102/2007 și modifică art. 42 alin. (4)
Republicare: M.Of. nr. 454/18 iun. 2008
Modificată: O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (5), art. 11, art. 13, art. 19 alin. (5), art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (1), (6) și (8), art. 34 alin. (2) și (4), art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37, art. 38 alin. (4), art. 41, art. 42 alin. (1), (4) și (8); introduce alin. (11) - (14) la art. 5, alin. (31) la art. 10, alin. (41) la art. 10, art. 251, alin. (31) și (32) la art. 27, alin. (10)-(14) la art. 28, alin. (21) la art. 34; abrogă art. 2 alin. (2) lit. d), art. 3 alin. (3), art. 14, art. 28 alin. (5), art. 42 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagmele "auditor financiar" și "audit financiar" cu sintagmele "auditor statutar" și "audit statutar"
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43
dispune republicarea
  O.U.G. nr.79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
- modifică art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (2), art. 27, art. 28 alin. (1), art. 32, art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (5), art. 41 pct. 2 lit. g) și pct. 9; introduce alin. (11) la art. 28, alin. (3) la art. 29, alin. (3) la art. 33, art. 361, art. 362; abrogă art. 5 alin.(11) -(14), art. 10 alin. (31), art. 28 alin. (12), art. 48
  L. nr.121/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
- aprobă O.U.G. nr. 79/2014 și modifică art. 1 alin. (5), art. 10 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 33 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (21) și (22) la alin. (2) al art. 7
  L. nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- modifică art. 19 alin. (3); introduce alin. (31) și (32) la art. 19, alin. (81) la art. 28 și art. 341
  L. nr.238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991
- modifică art. 28 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991
- modifică art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (3) lit. a), art. 7 alin. (1), art. 24, art. 28 alin. (11) si (7), art. 34 alin. (1), (2) si (4), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (4), art. 41 pct. 2 lit. e) si pct. 7 si 8, art. 42 alin. (1) si (4); introduce alin. (21) la art. 28, alin. (21) la art. 29, art. 371 , art. 372, lit. e1) la art. 41 pct. 2; abrogă art. 29 alin. (1)
  L. nr.36/2023 pentru modificarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 23 alin. (1) si art. 25
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 42 alin. (1); introduce alin. (31) la art. 34 si pct. 41 la art. 41


Duminică, 14 iulie 2024, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.