LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.213 din 17 noiembrie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 1/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 448/24 noi. 1998 text
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.398/1998 pentru promulgarea Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Modificată: O.U.G. nr.30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr.84/1995
modifică anexa
  O.U.G. nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
modifică anexa
  L. nr.713/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
modifică anexa
  L. nr.113/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 30/2000
  L. nr.241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
modifică anexa
Respinsă: D.C.C. nr.494/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și ale art. 2 din Legea minelor nr. 85/2003, precum și a "interpretării" date prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 3 alin. (1) și ale art. 20
Modificată: H.G. nr.946/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică titlul (Titlu nou Lege privind bunurile proprietate publică), art. 12 alin. (5); abrogă art. 1, art. 2, art. 5, art. 7, art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1)-(4) și (6), art. 13, art. 17
  L. nr.18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 21371998 privind bunurile proprietate publică
- introduce alin. (3) și (4) la art. 9
  L. nr.224/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
- modifică art. 9, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1); introduce art. 191; completează anexa
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- abrogă art. 3—4, 8—10, 12, 14—16, 18—27 și anexa
Derogari:
  L. nr.36/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"


Marți, 25 iunie 2024, 11:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.