Legea nr.198 din 4 iulie 2023
învătământului preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.198 din 4 iulie 2023
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 253/2023
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 613/5 iul. 2023
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
totodata, abrogă:
O.G. nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
O.U.G. nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.240/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
O.U.G. nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.229/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.371/2022 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
- la data de 3 septembrie 2023
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
la data de 3 septembrie 2023
L. nr.189/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
- la data de 3 septembrie 2023
totodata, abrogă:
L. nr.29/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
- la data de 3 septembrie 2023
totodata, abrogă:
L. nr.228/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.166/2011 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.153/2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.118/2016 pentru completarea art. 31 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.141/2016 pentru modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.11/2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.90/2017 pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.211/2017 pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.56/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.102/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.114/2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.260/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.3/2020 Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.83/2020 pentru modificarea art. 260 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.109/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.187/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.22/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.249/2021 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.271/2021 pentru modificarea și completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.273/2021 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.321/2021 pentru completarea art. 249 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.10/2022 pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.14/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.115/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.127/2022 pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.224/2022 pentru completarea art. 110 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.255/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.128/2022 Ordonanță de urgență pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.277/2022 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.297/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.159/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.364/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
Modifică: L. nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (abrogata prin L. nr.100/2024)
- abrogă art. 19, 21 si 22, la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- abrogă titlul I, titlul II si titlul IV capitolul 1, cu exceptia dispozitiilor art. 361 alin. (3) lit. b)- d), la data de 3 septembrie 2023
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.975/2023 privind promulgarea Legii învătământului preuniversitar
Modificată: O.U.G. nr.72/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 85 alin. (1) si pct. 14 din anexă
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 248 alin. (2) si alin. (21); aplicarea prevederilor art. 63 alin. (4), art. 78 alin. (8), art. 105 alin. (10) se suspendă până la începutul anului scolar 2025—2026; prorogă: a) prevederile art. 67 alin. (4), (6), (7), (8) până la începutul anului scolar 2025—2026; b) prevederile art. 116—art. 11) până la începutul anului scolar 2025—2026; c) prevederile art. 131 alin. (11) până la începutul anului scolar 2025—2026; d) prevederile art. 138 alin. (5) până la începutul anului scolar 2025—2026; e) prevederile art. 139 alin. (2) lit. d), alin. (3), (7) până la începutul anului scolar 2025—2026; f) prevederile art. 23 alin. (1) lit. f) si art. 207 alin. (11) până la începutul anului scolar 2025—2026; g) prevederile art. 217 alin. (3) până la începutul anului scolar 2025—2026; h) art. 77 alin. (4) până la data de 1 ianuarie 2025; Finantarea în baza si în limitele costului standard / elev /prescolar /anteprescolar, potrivit dispozitiilor art. 139 alin. (1), (2) lit. a)—c), (4) si (9)—(16) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2024
  L. nr.427/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 72/2023; modifică art. 82 alin. (7) si (8), art. 82 alin. (15) si art. 248 alin. (24); introduce alin. (241) la art. 248; abrogă art. 82 alin. (14)
  O.U.G. nr.10/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 42


Vineri, 24 mai 2024, 04:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.