Legea nr.199 din 4 iulie 2023
învătământului superior

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.199 din 4 iulie 2023
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 254/2023
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 614/5 iul. 2023
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.346/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
L. nr.49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.70/2017 pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.90/2017 pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.103/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.104/2019 pentru modificarea și completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.139/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.84/2019 Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.80/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.187/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  O.U.G. nr.22/2021 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.93/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.273/2021 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.9/2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.127/2022 pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.364/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.106/2023 pentru abrogarea art. 294 alin. (51) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
- la data de 3 septembrie 2023
Modifică: O.U.G. nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Romane (abrogata)
- abrogă art. 3 si art. 4 alin. (1) si (2) la data de 3 septembrie 2023
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- abrogă titlul I, titlul III, titlul IV cap. II, titlul V, art. 360 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din titlul VI si titlul VII - la data de 3 septembrie 2023
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.976/2023 privind promulgarea Legii învătământului superior
Modificată: O.U.G. nr.72/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 57 alin. (2), art. 98 alin. (4) si art. 128 alin. (12), (13) si (16)
  L. nr.427/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educatiei, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 72/2023; modifică art. 211 alin. (26) si art. 259
  L. nr.98/2024 pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învătământului superior nr. 199/2023
- modifică art. 9 alin. (1)


Vineri, 24 mai 2024, 04:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.