Ordonantă nr.31 din 28 martie 2024
de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.31 din 28 martie 2024
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 274/29 mar. 2024
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.176/2022 Ordonantă de urgentă privind gestionarea contributiei financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit
Modifică: O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- modifică art. 3 alin. (2); introduce alin. (12) la art. 1, alin. (21) - (26) la art. 1, art. 31
  L. nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
- modifică art. 5 alin. (2)
  L. nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România
- modifică art. 7 alin. (2) lit. c) si m), art. 8 alin. (4), art. 9 lit. g)
  L. nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- modifică art. 2 alin. (2); introduce art. 11
  O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (abrogata prin L. nr.165/2018)
- modifică art. 1 alin. (2)
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. IV alin. (3) lit. a)
  O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- modifică art. 4 alin. (6)
  L. nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România
- modifică art. 1 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 1
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 181 alin. (14), art. 183 alin. (11), art. 47 alin. (11), art. 294 alin. (5) lit. a) si b), art. 294 alin. (6) lit. b); introduce alin. (52) la art. 52, lit. a1) la art. 294 alin. (5), lit. b1) la art. 294 alin. (5), alin. (61) la art. 294, lit. c) la art. 297 alin. (7)

- prorogă, pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55 alin. (2) si (5), până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv
  O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 27 alin. (5); introduce alin. (6) la art. 27
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. VIII : modifică pct. 9 de la nota din cap. 1 lit. A pct. I lit. f)
  O.U.G. nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
- modifică art. 38 alin. (6) - (8); introduce alin. (81) la art. 38
  O.U.G. nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
- abrogă art. IV
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 63
  L. nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
- modifică art. 12 alin. (1)
  O.U.G. nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- modifică art. IV alin. (3)
  O.U.G. nr.112/2022 Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investitiilor cu finantare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficientei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari si întreprinderi mici si mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autoritătilor publice locale, precum si unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 40 alin. (2) lit. b)
  O.U.G. nr.166/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, suportat partial din fonduri externe nerambursabile
- modifică art. 5 alin. (1) partea introductivă
  O.U.G. nr.39/2023 Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Oficiului de Film si Investitii Culturale, precum si pentru stabilirea unor măsuri institutionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film si productiei de film în România
- modifică art. 4 alin. (1)
  L. nr.187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- modifică art. IX alin. (1)
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică art. XVII alin. (5) lit. l), art. LXXVI; introduce alin. (14) la art. XXIX, alin. (11) si (12) la art. XL, alin. (11) si (12) la art. XLI, art. LXXXI
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- abrogă art. XLV alin. (3)

- abrogă art. XIV lit. a)
  O.U.G. nr.127/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri bugetare.
- modifică art. V

- abrogă art. XIV lit. a)
  O.U.G. nr.23/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, reorganizarea activitătii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. IV alin. (1) si (8)
Completează: O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- introduce alin. (55) - (59) la art. 13
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- introduce alin. (2) la art. 7, alin. (11) la art. 9
  O.U.G. nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
- introduce alin. (9) la art. 13
  O.U.G. nr.4/2024 Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică din anul 2023 si ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
- introduce alin. (7) la art. 3
  O.U.G. nr.6/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a institutiilor publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii
- introduce alin. (2) la art. III


Vineri, 24 mai 2024, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.