ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 29 iunie 1999
privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.102 din 29 iunie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.519/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 738/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 310/30 iun. 1999
Functie activa:
Abrogă: L. nr.57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă prevederile art.44 lit.b
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului (abrogata prin O.U.G. nr.12/2001)
modifică în mod corespunzător art.3 alin.(1), art.7 alin.(1), art.10 alin.(1) și (3) și anexa nr.1
  O.U.G. nr.40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
modifică art.19, art.20 alin.(1) și (2), art.38, art.43, art.44 lit.f, art.53 preambulul alin.(1) și lit.a; introduce la alin.(1) al art.18 lit.g, h, i și j, la alin.(2) al art.18 lit.d, e, f și g, alin.(3), (4) și (5) la art.18, alin.(4) la art.36, alin.(2) la art.37
  O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
modifică în mod corespunzător art.53
  O.U.G. nr.47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
modifică art.44 lit.f; introduce art.441
  O.U.G. nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului (abrogata prin L. nr.272/2004)
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică la 1-01-2002 art.53 alin.(1) lit.a
  L. nr.518/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 40/2000
Aprobată cu modificări: L. nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
modifică art. 1 alin. (1) și (3), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7, art. 8 lit. a, art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 lit. a și b, titlul cap. V, art. 22, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (1), art. 33 partea introductivă și lit. a, art. 34, art. 37, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 45 alin. (3) și (4), art. 46, art. 47, art. 48 lit. a și c, art. 49 alin. (1) și (2), art. 51, titlul cap. IX, art. 53, art. 54, art. 58, anexa; introduce alin. (3) și (4) la art. 13, alin. (4) la art. 36, art. 511; abrogă art. 17 alin. (4), art. 23, art. 39, art. 44 lit. b și f, art. 55, art. 57 alin. (2)
Modificată: L. nr.517/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 47/2001
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
încetează aplicabilitatea dispozițiile din art.19 alin.(1) lit.d referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale acordată la importul de autovehicule (până la 31 dec. 2002 inclusiv)
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) nu se mai calculează și nu se mai datorează la bugetul de stat.
  L. nr.10/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
modifică art.18, alin.(1) lit. l); art. 20 alin. (1).
dispune republicarea
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
abrogă art. 22, 24-29 și 511;se înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
Încetare aplicabilitate: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
înceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale prevazute la art. 19 alin. (1) lit. d), pâna la 31 dec. 2003 inclusiv
Modificată: O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
abrogă la 29 nov. 2003 art. 19 alin. (1) lit. d) si art. 38 alin.(1) lit. b)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă lit.a) a alin.1 al art.38
  L. nr.343/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
modifică art.4, titlul cap.II, art.5 , art.6, art.7, art.8, art.9 alin. (1) si (2), art.10, art.11 alin. (1), art.15 alin. (2), art.19 alin. (1) lit. a), b), g), h) si l), art.21, art.30, art.40 alin. (1), art.42 alin. (1), art.43, art.52 alin. (1), art.54; introduce lit. g) la art. 44; abrogă art.45
  O.G. nr.6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
art. 54 alin. (3)
  L. nr.35/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
aprobă cu modificări O.G.nr. 6/2005
  H.G. nr.1.764/2005 privind actualizarea alocației sociale cuvenite adulților nevăzători cu handicap grav și accentuat, precum și a indemnizației lunare cuvenite adulților cu handicap grav și accentuat, alții decât nevăzătorii
- indexează cuantumul alocațiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) li. a) și b)
Abrogată: L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Duminică, 14 iulie 2024, 17:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.