LEGE nr.133 din 20 iulie 1999
privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.133 din 20 iulie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 358/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 349/23 iul. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.25/1993 privind stimularea intreprinderilor mici și mijlocii
De văzut și: H.G. nr.422/1991 privind acoperirea unor cheltuieli determinate de functionarea Consiliului de experti din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare și Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii
  H.G. nr.805/1994 privind facilitatile economico-financiare acordate intreprinderilor mici și mijlocii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.252/1999 pentru promulgarea Legii privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Modificată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă prevederile art. 27 cu privire la sistemul forfetar de impozitare stabilit. în funcție de cifra de afaceri din anul precedent, pentru veniturile persoanelor fizice, ale asociațiilor familiale și ale întreprinderilor mici și mijlocii fără personalitate juridică
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.118/1999 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.60/2001)
abrogă la 1 mar 2000 art. 15
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art. 23, art. 24, art. 26 și art. 27
  O.U.G. nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (abrogata; respinsa prin L. nr.285/2001)
abrogă art. 22 și 25
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art. 23, 24, 26 și 27, referitoare la scutirea de impozitare a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul de noi locuri de muncă, precum și pentru profitul obținut din producția livrată la export, la sistemul forfetar de impunere
  O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
abrogă art. 22 și 25
  L. nr.76/2000 a bugetului de stat pe anul 2000
elimină de la abrogăre art. 22 și 25 (prevăzută prin O.U.G. nr. 215/1999 și O. U. G nr. 17/2000)
  O.U.G. nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională (abrogata prin O.U.G. nr.291/2000)
încetează activitatea Agenției Naționale pentru întreprinderi Mici și Mijlocii(ca urmare a comasării prin absorbție cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională)
  O.G. nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
introduce art. 141
  O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
abrogă O.U.G. nr. 48/2000
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.G. nr. 64/2000
  O.U.G. nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
introduce art. 141, art. 211-215
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
înlocuiește denumirea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională cu Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Referită de: H.G. nr.244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Modificată: H.G. nr.272/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogat prin L. nr.346/2004)
majorează limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 38 alin. (1)-(3)
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile din art. 23, 24, 26, 27 referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creării de noi locuri de muncă, precum și pentru profitul obținut din producția livrată la export, la sistemul forfetar de impunere
  O.U.G. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (abrogata prin L. nr.359/2004)
abrogă art. 10
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 6/2000
  L. nr.415/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
modifică art. 141 alin. (3) și (4), art. 211-214; introduce alin. (5) la art. 141; abrogă art. 215
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile art. 215 cu privire la aplicabilitatea acestora persoanelor fizice și asociațiilor familiale
  O.U.G. nr.37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
modifică art. 21 alin. (3)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 211 și 214
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 212 și 213 referitoare la impozitul pe profit
  L. nr.434/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
modifică art. 21 alin. (3)
Abrogată: L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii


Marți, 23 iulie 2024, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.