ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.295 din 30 decembrie 2000
pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.295 din 30 decembrie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.109/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 690/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 707/30 dec. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.230/2000 privind organizarea și funcționarea fondurilor universale de pensii
Modifică: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  D. nr.244/1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
suspendă O.U.G. nr. 231/2000
  L. nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
suspendă O.U.G. nr. 98/2000
  L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
suspendă O.U.G. nr. 112/2000
  H.G. nr.248/1994 pentru adoptarea unor masuri in vederea aplicarii Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"
suspendă O.U.G.nr.112/2000
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
suspendă O.U.G. nr. 177/2000
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
suspendă O.U.G. nr. 130/2000
  L. nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat
suspendă aplicarea O.U.G. nr. 23/1999 de abrogăre a L. nr. 31/1996
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
suspendă O.U.G. nr. 204/2000
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
suspendă O.U.G. nr. 98/2000
  L. nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
suspendă aplicarea O.G. nr. 74/2000
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
suspendă O.G.nr.132/2000
  O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
suspendă O.U.G.nr.177/2000
  O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogata prin O.G. nr.14/2007)
suspendă O.U.G.nr.190/2000
  O.G. nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric, și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
suspendă O.G.nr.129/1998
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
suspendă pe o perioadă de 90 de zile O.U.G. nr. 219/2000
  H.G. nr.535/1999 privind autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular
suspendă O.U.G.nr.143/2000
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
suspendă O.G. nr. 64/2000
  O.G. nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
suspendă O.G.nr.22/2000
  O.U.G. nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
suspendă aplicarea O.U.G.nr.95/2000
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
suspendă aplicarea O.U.G.nr.190/2000
  O.U.G. nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră (abrogata prin L. nr.247/2005)
suspendă O.U.G.nr.226/2000
Suspendă: O.G. nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric, și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
  O.U.G. nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat (scoasa din evidenta; respinsa prin L. nr.628/2002)
  O.G. nr.118/1999 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.60/2001)
  O.G. nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
  O.G. nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior
  H.G. nr.219/2000 privind acordarea unor ajutoare de urgență
  O.U.G. nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
  O.U.G. nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996
  O.U.G. nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  O.U.G. nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
  O.G. nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
  O.G. nr.74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (scoasa din evidenta; respinsa prin L. nr.213/2001)
  O.G. nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  O.U.G. nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă (abrogata prin L. nr.199/2023)
  O.U.G. nr.143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
  O.U.G. nr.168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
  O.U.G. nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  O.U.G. nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
  O.U.G. nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  O.U.G. nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră (abrogata prin L. nr.247/2005)
  O.U.G. nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.109/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului


Marți, 23 iulie 2024, 20:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.