ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.60 din 25 aprilie 2001
privind achizițiile publice
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.60 din 25 aprilie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.212/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 262/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 241/11 mai. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.12/1993 privind achizitiile publice
totodata, abrogă:
O.G. nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice
  O.G. nr.118/1999 privind achizițiile publice
  H.G. nr.325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparența și publicitatea achizițiilor publice
  H.G. nr.724/2000 privind stabilirea condițiilor de acordare a preferinței interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică
  H.G. nr.725/2000 privind stabilirea listei cuprinzând autoritățile contractante
  H.G. nr.726/2000 pentru aprobarea corespondenței produselor, lucrărilor și serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziții publice, cu clasificările statistice oficiale
  H.G. nr.727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziție publică
  H.G. nr.728/2000 privind dosarul achiziției publice și monitorizarea atribuirii contractelor de achiziție publică
  H.G. nr.729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
Aprobată cu modificări: L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art.3 lit.b și f, art.4, art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.d, art.8, art.9 alin.(1) lit.d, art.9 alin.(2), art.11 alin.(1) lit.e, art.12 lit.b, e și h, art.17 alin.(2), (3) și alin. (4) lit. c și d, art.20 alin.(2), (3) și (4), art.21 alin.(2) și (3), art.22 alin.(1), (3), (4) și (5), art.23, art.27 partea introductivă a alin.(3) și lit. b, art.28 alin.(1), art.35, art.37, art.44 alin.(4) lit.a, art.51 alin.(1) partea introductivă și alin.(2), art.52 alin.(1) lit.c și alin.(2), art. 61 alin.(2), art.63 alin.(5), art.66 alin.(1) și (2), art.68 partea introductivă, art.70, art.71 alin.(4), art.80 alin.(2), art.81 alin.(3) lit.c, art.85, art.89, art.90 alin.(1) și (2), art.96; introduce lit. f1, lit. g1 - g3 la art.3, alin.(5) la art.20, alin.(21) la art.28, alin.(2) la art.30, alin.(2) - (5) la art.32, alin. (2) la art.41, art.431, art.451, alin. (11) la art.51, alin.(2) la art.56, lit.e la alin.(4) al art.63; abrogă art.26 alin.(4), art. 73, art.84
Modificată: L. nr.386/2003 pentru modificarea și completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică și completează art. 41
  O.U.G. nr.106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
introduce alin. (6) la art. 41
  O.G. nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art.41, art.43 alin.(4), art.99 alin.(1), art.101, art.106; abrogă art.108 pe data de 1 ian.2005
dispune republicarea
  L. nr.492/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
aprobă O.G. nr. 75/2004
  L. nr.528/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
abrogă art.3 lit.f1), art.4 alin.(3), art.431, art.451
  O.U.G. nr.40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
- modifica art. 8 alin. (1) lit. f) a doua liniuta, art. 28 alin. (21), art. 99 alin. (1); introduce lit. f1) la art. 3, sectiunea 11 cu art. 191 la cap III, art. 721, alin. (2) la art. 79, lit. g) la art. 98, alin. (11) la art. 101
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la data de 30 iunie 2006
Derogari:
  O.U.G. nr.60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța
  O.G. nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
  O.U.G. nr.85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
  O.U.G. nr.120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov-Cluj-Borș


Marți, 23 iulie 2024, 20:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.