ORDONANȚĂ nr.2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contravențiilor
Fisa actului

Descriptori:

Act normativ
prin care se stabilesc contravenții, conținut, termen de intrare în vigoare, sancțiuni
O.G. nr.2/2001

Amenzi contravenționale
cuantum, stabilire, criterii
O.G. nr.2/2001
vezi:  Contravenții

Căi de atac
administrative, împotriva măsurilor luate prin acțiunile de control sau de impunere de către MFP, contestații, proceduri de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O.G. nr.2/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)

împotriva
procesului-verbal de constatare a contravenției, condiții
O.G. nr.2/2001

Confiscări
sancțiune complementară a contravenției, aplicare, condiții
O.G. nr.2/2001

Consilii județene și al municipiului București
competență în materie de stabilire și sancționare contravenții
O.G. nr.2/2001

Consilii locale și județene
competență referitoare la
stabilire și sancționare contravenții
O.G. nr.2/2001

Consiliul General al Municipiului București
competență în materie de stabilire și sancționare contravenții
O.G. nr.2/2001

Contravenții
regim juridic
O.G. nr.2/2001

autorizarea Guvernului de a actualiza anual limitele amenzilor prevăzute în actele normative
O.G. nr.2/2001

Despăgubiri
pentru
pagube pricinuite prin săvârșirea de contravenții, stabilire, condiții
O.G. nr.2/2001

Financiar, domeniu
acte de control sau de impunere, contestații, proceduri de soluționare, căi de atac administrative
O.U.G. nr.13/2001
O.G. nr.2/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)

Instanțe judecătorești
competențe
în materie de contravenții, soluționare plângeri și recurs
O.G. nr.2/2001

Închisoare contravențională
sancțiune contravențională principală, aplicare
O.G. nr.2/2001

stabilire prin lege, criterii
O.G. nr.2/2001

Militar
căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției
O.G. nr.2/2001

Prescripție
pentru aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, termen
O.G. nr.2/2001

pentru executarea sancțiunilor contravenționale
O.G. nr.2/2001

Străini
la trecerea frontierei României, eliberare tichete de înscriere a contravențiilor
O.G. nr.2/2001

Vamă
datorii vamale, căi administrative de atac, contestații, proceduri de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O.G. nr.2/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.