LEGE nr.180 din 11 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.71/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare
  H.G. nr.2.346/2004 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară (abrogat prin H.G. nr.1.766/2005)
  H.G. nr.2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Rasirom"
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private


Vineri, 24 mai 2024, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.