LEGE nr.202 din 19 aprilie 2002
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.202 din 19 aprilie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 627/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 301/8 mai. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 135/14 feb. 2005 text
  M.Of. nr. 150/1 mar. 2007
  M.Of. nr. 326/5 iun. 2013
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.309/2002 pentru promulgarea Legii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Modificată: O.G. nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
modifică art.4 lit. a) - c),art.6 alin. (1) lit. g), art.8 alin. (1) lit. e), art.8 alin. (2), art.9 alin. (1), art.10 alin. (1), art.10 alin. (2) partea introductiva, art.11, art.14 alin. (1), art.23, art.24 partea introductiva, art.29, art.30, titlul cap. VI, art.33, art.34, art.38, art.40 alin. (1), art.40 alin. (2) partea introductiva; introduce lit. b1) la art.4, art.41, lit.g1) la art.6 alin. (1), alin. (3) la art. 8, alin. (2) la art. 12, art.231 - 239, alin. (4) la art. 32, alin. (3) si (4) la art. 40, art.43
dispune republicarea
  L. nr.501/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
aprobă O.G. nr. 84/2004 si modifică art.4 lit.c), art.8 alin.(3), art.235 alin. (1) si (3), art.239, art. 33 alin. (3)
Republicare: M.Of. nr. 135/14 feb. 2005 text
Modificată: L. nr.340/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

dispune republicarea
  O.U.G. nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
- modifică art. 10 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. f), art. 33 alin. (1) și (5); introduce alin. (11) la art. 24, alin. (11)-(13) la art. 27, alin. (6) la art. 33; abrogă art. 31
dispune republicarea
  L. nr.507/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
- modifică art.10 alin.(2), art.50 alin.(1), art.50 alin.(2) lit. b), art.53
Republicare: M.Of. nr. 150/1 mar. 2007
Modificată: O.U.G. nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
- abrogă art. 24- 30
  O.U.G. nr.83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- modifică art. 2, art. 4 lit. g), art. 6, art. 7 alin. (1) lit. d) și f), art. 7 alin. (2) și (3), art. 8, art. 10 alin. (5) - (7), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 16, art. 18, titlul cap. V, art. 33 lit. b) și e), art. 37, art. 44, art. 46; introduce lit. i) și j) la art. 4, alin. (21) la art. 10, art. 231, lit. g) la art. 33, alin. (3) la art. 40; abrogă art. 9 alin. (3), art. 12, art. 34, art. 35, art. 49 lit. a), b), d) și f); înlocuiește denumirile "Agenția" și „ANES" cu denumirea „Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția egalitate de șanse între femei și bărbați".
dispune republicarea
  L. nr.115/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- aprobă O.U.G. nr. 83/2012 și modifică titlul cap. V, art. 231 alin. (2) partea introductivă, art. 31 alin. (1), (2),(4) și (6)-(8), art. 32 alin. (3), (5) și (6), art. 33 partea introductivă și lit. b), art. 33 lit. e), art. 39 alin. (2); introduce alin. (41) la art. 31; abrogă art. 33 lit. d); sintagma „Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale" se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice", iar sintagma „Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului" se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Educației Naționale"
Republicare: M.Of. nr. 326/5 iun. 2013
Modificată: L. nr.229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- modifică art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (3), titlul cap.V, art. 23, art. 24 alin. (1), (2), (5), (7) și (9), art. 25 alin. (2), (3) și (5), art. 26 partea introductivă, art. 27 alin. (1), art. 28, art. 37 alin. (1), art. 37 alin. 3 lit. a), art. 40; introduce alin. (11) la art. 1, art. 31, lit. d1)-d3) la art. 4, lit. i1) la art. 4, lit. k) la art. 4, alin. (9) la art. 10, art. 231-236, cap. V1, alin. (2) la art. 26; abrogă art. 26 lit. d); în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați”, sintagma „Direcția Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați” și sintagma „Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați” se înlocuiesc cu sintagma „Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați”
dispune republicarea
  L. nr.178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- modifică art. 25 alin. (2) și (6), art. 26 alin. (1) lit.e) și alin.(2); introduce alin. (3) - (5) la art. 2, lit. l) la art. 4, alin. (21) și alin. (7) - (10) la art. 25, alin. (11) la art. 26
dispune republicarea
  L. nr.232/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- modifică art. 37 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 6, lit.c) la art. 37 alin. (3)
  L. nr.167/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
- introduce alin. (12) la art. 6
dispune republicarea
  O.U.G. nr.57/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati si pentru modificarea art. 3 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 10 alin. (3) si (8), art. 23 alin. (1) si (3), art. 231 alin. (1), art. 233 alin. (1) si (3), art. 234; introduce lit. m) si n) la art. 4, lit. d) si e) la art. 10 alin. (6), lit. c) la art. 40


Vineri, 24 mai 2024, 02:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.