LEGE nr.290 din 15 mai 2002
privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.180/2002 privind aprobarea Statutului Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogat prin H. nr.1.581/2009)
  O. nr.361/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare "Agricultură, alimentație și silvicultură" pentru perioada 2003-2007 (abrogat prin O. nr.662/2006)
  H.G. nr.351/2004 pentru modificarea poziției nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, și pentru transmiterea unui teren proprietate publică a statului în suprafață de 59,20 ha și a mijloacelor fixe aferente din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Focșani
art.8 alin. (3)
  H.G. nr.753/2004 pentru modificarea poziției nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
art. 8 alin. (3)
  H.G. nr.1.486/2004 pentru modificarea pozițiilor nr. 11 și 30 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
art.8 alin. (3)
  H.G. nr.1.635/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău
art.7 alin. (1), art.8 alin. (3)
  H.G. nr.1.711/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași
art.7 alin.(1), art.8 alin.(3)
  H.G. nr.1.832/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, județul Iași
al art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (3)
  H.G. nr.1.903/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finanțat din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
art.6 alin.(2) lit. b2)
  H.G. nr.1.976/2004 privind modificarea pozițiilor nr. 10, 63 și 73 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
  H.G. nr.2.113/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș
art.8 alin. (3)
  H.G. nr.2.155/2004 privind reorganizarea unor unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii și silviculturii prin preluarea lor prin absorbție de către instituții de învățământ superior de stat
  H.G. nr.2.282/2004 pentru modificarea și completarea Statutului Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.180/2002 (abrogat prin H. nr.1.581/2009)
  H.G. nr.2.203/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași
  H.G. nr.2.205/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Constanța
art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (3)
  O. nr.69/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  O. nr.181/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" - București


Duminică, 21 iulie 2024, 08:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.