LEGE nr.290 din 15 mai 2002
privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.633/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (abrogata prin L. nr.45/2009)
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  H.G. nr.1.635/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău
  H.G. nr.1.711/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași
  H.G. nr.1.832/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, județul Iași
  H.G. nr.1.833/2004 privind înființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet
  H.G. nr.2.203/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași
  O.U.G. nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  L. nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare


Duminică, 14 iulie 2024, 01:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.