ORDONANȚĂ nr.14 din 30 ianuarie 2003
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.14 din 30 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.239/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 19/2003
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:21 art+anexa
Publicare: M.Of. nr. 63/1 feb. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.100/1990 privind infiintarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati
  O. nr.436/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Modifică: O.G. nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectarii și recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  H.G. nr.114/1999 HOTARARE privind actualizarea Programului national de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
abrogă art. 22, 24-29 și 511;se înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  O.G. nr.72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  O.U.G. nr.106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la București la 30 decembrie 1999
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  H.G. nr.22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei (abrogat prin H.G. nr.743/2003)
abrogă art.1 alin.(2), art.9-14 și pct. I al lit. A din anexa nr.2.
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  H.G. nr.900/2001 pentru organizarea și stabilirea atribuțiilor Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.747/2003)
introduce pct.3 la anexa nr. 1 "Organele de specialitate ale administrației publice centrale a căror activitate este coordonată în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului".
  L. nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  O. nr.22/2003 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap
înlocuiește denumirea " Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea " Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.239/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
modifică art. 1 alin.(2), art.9 alin.(2), art. 12 alin.(2), art.13 alin.(7) si (10); introduce alin. (4),(5) si (6) la art. 14
Modificată: O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 8 alin. (4)
  O.G. nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
abrogă art.14 alin. (6); introduce alin. (11) la art. 18
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
  L. nr.467/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
modifică art. 4 alin. (1) lit.v), art.8 alin. (1), art.9, art.11 alin. (2) lit.c), art.11 alin. (6), art.12 alin. (4), art.13 alin. (7) - (9), art.15, art.16; introduce art.41 - 46, alin. (51) si (52) la art. 11, alin. (11) la art. 13
dispune republicarea
  O.G. nr.51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
- modifică art. 8, art. 9 alin. (1) și (2), art. 11, art. 13 alin. (1) și (7), art. 15, art. 16; introduce alin. (5) la art. 12; abrogă art. 10
  L. nr.45/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 51/2005 și modifică art. 4 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (2) lit. a), art. 15 alin. (1), art. 16
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) este de 1% până la 31 dec. 2010
Abrogată: O.U.G. nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa


Duminică, 14 iulie 2024, 16:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.