LEGEA POMICULTURII nr.348 din 10 iulie 2003
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003
  O. nr.143/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea organizării și funcționării Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor (abrogat prin O. nr.591/2006)
  O. nr.149/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării și defrișării plantațiilor pomicole
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 13:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.