HOTĂRÂRE nr.1.070 din 11 septembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.070 din 11 septembrie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 661/18 sep. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
art.12
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
  O. nr.1.013/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
  O. nr.1.014/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări
  O. nr.488/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de șantier (abrogat prin O. nr.1.961/2005)
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.U.G. nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
  L. nr.211/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogata prin O.U.G. nr.18/2009)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.735/2006 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (abrogat prin O.U.G. nr.18/2009)
Abrogat: O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe


Luni, 24 ianuarie 2022, 22:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.