ORDIN nr.526 din 9 aprilie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.526 din 9 aprilie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 388/3 mai. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
art.25 alin. (2)
  H.G. nr.1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O.U.G. nr.10/2018)
art.37 si 38 din norme
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.801/1995 al ministrului de stat, ministrul finanțelor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.888/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale de către Trezoreria Statului
  O. nr.2.026/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004
  O. nr.1.341/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004


Duminică, 14 iulie 2024, 17:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.