LEGE nr.346 din 14 iulie 2004
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.346 din 14 iulie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 396/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 681/29 iul. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 791/27 aug. 2004
Functie activa:
Abrogă: L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
totodata, abrogă:
O.G. nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
O.U.G. nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
H.G. nr.272/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
L. nr.415/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
L. nr.56/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
O.U.G. nr.37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
L. nr.434/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.595/2004 pentru promulgarea Legii privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art.26 alin.(5); introduce art.261
Rectificare: M.Of. nr. 791/27 aug. 2004
Modificată: O.G. nr.27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
  O.U.G. nr.139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
- introduce art.262
  L. nr.175/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
- modifică art. 26 alin. (1) la data de 1 ian. 2011
dispune republicarea
  O.U.G. nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
- înlocuiește, în cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri"
  L. nr.368/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 60/2009 și înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație" cu sintagma "autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii"
  L. nr.246/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
- modifică art. 15 alin. (1)
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (3)
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 28 alin. (3)
  L. nr.62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii
- modifică art.2, art. 42 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (4) și (5), titlul secțiunii a 6-a a cap. II, art. 22 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (3) partea introductivă, art. 23 alin. (5), art. 24, art. 25 alin. (3) liniuța a 3-a a lit. a) și lit. b), art. 26 alin. (1), art. 262 alin. (3) și (4), art. 27; introduce art. 91, alin. (11) la art. 16, alin. (3) și (4) la art. 19, lit. d1) și d2) la art. 25 alin. (3), alin. (31) la art. 25, art. 251, alin. (6) și (7) la art. 26; abrogă art. 9 alin. (6); la art.19 alin.(1) și (2), sintagma „programe de formare profesională” se înlocuiește cu sintagma „programe de formare profesională și antreprenorială”; în tot cuprinsul legii, sintagma „președintele autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii” se înlocuiește cu sintagma „conducătorul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii”, iar sintagma „Agenția Națională pentru întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii”
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
- abrogă art. 16 alin. (2)
Modificată: L. nr.105/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii
- aprobă O.U.G. nr. 47/2019
  O.U.G. nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
- modifică art. 9 alin. (3) si art. 91 alin. (4); introduce alin. (31) si alin. (41) la art. 9, alin. (41) si (42) la art. 91 si lit. k3) si k4) la art. 251
  L. nr.53/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 10/2022 si modifică art. 91 alin. (42)
  O.U.G. nr.71/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si combatere a publicitătii si a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitătile care nu sunt înscrise în Registrul Autoritătii de Supraveghere Financiară
- modifică art. 42 alin. (3) lit. c)


Marți, 23 iulie 2024, 19:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.